LEKARI OPŠTE BOLNICE: Među retkima u Srbiji izvode kompleksnu operaciju lica

Bolnica „Đorđe Joanović“ postala je krajem prošle godine prva opšta bolnica u zemlji u kojoj je pacijentima kojima je uklonjen tumor usne duplje i jezika urađena operacija rekonstrukcije ovih delova lica. Oni danas se uspešno oporavljaju, a za čitav medicinski poduhvat zaslužan je mnogočlani tim zrenjaninske bolnice, na čelu sa doktorima Dejanom Bakićem i Gezom Šmitom. Oni su danas u ovoj zdravstvenoj ustanovi predstavili novi operativni zahvat.

Dr Šmit i dr Bakić

Do sada se mikrovaskularna transplantacija režnja – kako glasi puni naziv pomenute intervencije – obavljala samo u kliničkim centrima, mada i tamo ne toliko često zbog svoje složenosti, opsežnih preoperativnih priprema i uslova koje pacijenti moraju ispuniti.

Operacije je namenjena onima kojima je hirurški uklonjen tumor glave i vrata zajedno sa velikim delom tkiva zbog poodmakle faze bolesti. Tada je imperativ da se obnove funkcije gutanja i govora, kao i da se postigne prihvatljiv estetski rezultat – što omogućavaju rekonstruktivni zahvati, objašnjava dr Dejan Bakić, specijalista maksilofacijalne hirurgije.

– Oni su oduvek predstavljali izazov u hirirgiji glave i vrata. Mikrovaskularna transplantacija režnja podrazumeva prenošenje dela tkiva sa njegovog orginalnog (donorskog) mesta na lokaciju defekta, i potom njegovo spajanje sa okolnom cirkulacijom. Režanj je segment tkiva, a najčešće se za rekonstrukciju defekata usne duplje i jezika koristi podlakatni režanj zbog odgovarajućih osobina i sastava – objašnjava dr Bakić. Dodaje da primena mikrovaskularne transplantacije tkiva znatno skraćuje bolničko lečenje, obezbeđujući bržu rehabilitaciju i oporavak pacijenata.

Ova intervencija izvodi se se u zrenjaninskoj bolnici pre svega zahvaljujući entuzijazmu i ličnom angažovanju zdravstvenih radnika, kao i razumevanju mendžmenta Opšte bolnice. Zbog svoje kompleksnosti ne sprovodi se često ni u kliničkim centrima, navodi dr Dejan Bakić.

M. Maričić

Opširnije uskoro u štampanom izdanju…