„LINGLONG” PLANIRA DA U EČKI GRADI STAMBENE ZGRADE VEĆE SPRATNOSTI OD DOSADAŠNJE

Podržan predlog kompanije uprkos protivljenju građana

Na ulazu u Ečku ipak će moći da se podižu više zgrade nego u ostalim selima – sa prizemljem i četiri sprata. Ovaj presedan na teritoriji Grada Zrenjanina odobrila je gradska Komisija za planove, odbivši primedbe meštana Ečke koji su se tome protivili, a uvaživši predlog kompanije „Linglong” koja nema parcele u selu, ali tamo planira da zida nekoliko višespratnica.
Ova odluka Komisije, doneta 15. septembra na zatvorenoj sednici, ozvaničena je usvajanjem Plana generalne regulacije (PGR) Ečka na sednici gradske Skupštine 21. septembra. Do tada ečanska Mesna zajednica (MZ) još uvek nije dobila nikakav odgovor na svoju primedbu, kazao je za naš list presednik Saveta MZ Mirko Škaljak.

STAMBENO-POSLOVNI KOMPLEKS ZA ZAPOSLENE „LINGLONGA”
Podsetimo, PGR Ečka je bio na javnom uvidu od 23. jula do 22. avgusta ove godine. Njime je, između ostalog, bilo predviđeno da se u blokovima 36 i 37 u ovom selu mogu graditi objekti višeporodičnog stanovanja. Radilo se o zdanjima sa tri sprata za blok 36, odnosno sa dva za blok 37.
U toku javnog uvida Plana predstavnici kompanije „Linglong” zatražili su povećanje na četiri sprata u bloku 36. U primedbi su naveli da planiraju izgradnju pet stambenih zgrada i jedne poslovne sa sportskom salom i restoranom za potrebe zaposlenih. Svoj predlog pravdali su time da bi se podizanjem ovog kompleksa znatno povećao infrastrukturni, urbanistički, kulturni i socijalni aspekt u Ečki, a što bi dalje privuklo i druge da se nasele ovde.
Odgovorna urbanistkinja PGR Ečka inženjerka arhitekture Jelka Đorđević nije prihvatila ovu primedbu, navevši da objekti u zrenjaninskim selima imaju maksimalno tri sprata.
– Ova spratnost se zadržava i za naselje Ečka, što omogućava očuvanje slike predela, kao i zaštitu od stvaranja pojačanih uticaja vetra – glasilo je obrazloženje urbanistkinje.
Komisija za planove je ipak prihvatili predlog „Linlonga” na zatvorenoj sednici, 28. avgusta. Iako za deo bloka 37 nije bilo primedaba, Komisija je odlučila da i na ovom prostoru dozvoli zgrade sa četiri sprata.

SUPROTNO STAVOVIMA GRAĐANA I PROJEKTANTKINjE
Kako se radilo o značajnoj promeni urbanističkog dokumenta Ečke, Gradska uprava odlučila je da se ponovi javni uvid za deo Plana.
Ovoga puta primedbu je uputila Mesna zajednica Ečka, zatraživši da u blokovima 36 i 37 buduća zdanja nemaju više od dva sprata. Na javnoj sednici Komisije za planove u sredu, 15. septembra, predstavnica MZ Nela Livia Brenda obrazložila je da su članovi Saveta razgovarali sa meštanima koji su poručili da ne žele veću spratnost, kakva ne postoji ni u jednom drugom selu. Takođe je istakla da nisu protiv građenja zgrada. Odgovorna urbanistkinja ostala je pri ranije obrazloženom stavu.
Suprotno mišljenjima građana i projektantkinje, Komisija za planove je na zatvorenoj sednici održanoj istog dana jednoglasno odbila primedbu MZ, dozvolivši podizanje četvorospratnica.

  • SASTAV I PRIMANJA KOMISIJE
    U radu sednice Komisije za planove 15. septembra učestvovali su: predsednik Dragan Vujović, diplomirani inženjer elektrotehnike (SM inženjering), diplomirani prostorni planeri Branka Bajović (JP za urbanizam) i Đurica Dolovački iz Pančeva, Dragana Šijak, dipl. inž. arhitekture (Zavod za zaštitu spomenika), Vladimir Soldo, dipl. inž. saobraćaja (JP za urbanizam) i dipl. inženjeri građevine Boško Gavrić (Srbija autoput), Duško Janković (Vode Vojvodine) i Milutin Tatić (Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj). Sednici su prisustvovali stručni saradnici Komisije Mladen Paskulov, dipl. prostorni planer, kao i dipl. inženjerke arhitekture Ljubica Ćulibrk Santrač i Biljana Tabački. Komisija ima devet članova koji su lane za rad u ovom telu dobijali prosečno mesečno oko 24.500 dinara, pokazuje dokumentacija koju je Građanski preokret dobio od Gradske uprave. To je 42 odsto prosečne mesečne neto zarade u Zrenjaninu u 2020. godini. Četvoro stručnih saradnika lane je prihodovalo prosečno 21.700 dinara po mesecu.

 

  • ISKRSAO KOLEKTOR
    U toku ponovljenog javnog uvida u PGR Ečka, doduše uz zakašnjenje od par dana koje je Komisija zbog značaja teme „oprostila”, primedbu je podneo i Aerodrom „Ečka”. Kako je predstavnik Aerodroma Marinel Gilezan objasnio članovima Komisije 15. septembra, zahvaljujući članku lista „Zrenjanin” od 11. septembra uočili su da se podzemni kolektor za odvođenje atmosferskih voda sa celog kompleksa aerodroma završava upravo na prostoru u Ečki gde se planiraju stambene zgrade. Objasnio je da su kolektor izgradili Nemci 1942. godine i da je on i danas od nemerljivog značaja za letelište. Ako bi se zatvorio, aerodrom bi mogao da izgubi dozvolu jer će se pretvoriti u bazen. Budući da se samo deo kolektora nalazi na parcelama aerodroma, stručnjaci Komisije su konstatovali da ovaj podzemni objekat nema upotrebnu dozvolu, da zapravo nije ni u čijoj nadležnosti i da se ne zna koje javno preduzeće bi trebalo da priloži uslove za njega. Odgovorna urbanistkinja PGR Ečka Jelka Đorđević navela je da nisu imali uvid u postojanje ovih građevina, ali da smatra da treba sagledati prisustvo kolektora i inkorporirati ga u Plan.

Milana Maričić