MADA JE POKRAJINSKI SEKRETARIJAT TO ODOBRIO, „FUD PLANET” NE ULAZI U DRŽAVNE NJIVE

„Visi” 900 hektara

Ni posle rešenja Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo kojim se odbija žalba Saveza udruženja poljoprivrednika Banata protiv odluke Skupštine grada Zrenjanina da se u 30-godišnji zakup da nešto manje od 900 hektara poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini firmi „Fud planet”, nijedan kvadrat ovog zemljišta još nije obrađen.
– Od investicije u proizvodnju soje i njenu enzimatsku preradu, čiji je radni naziv „Tesla proteini”, ne odustajemo. Za zakup pomenutih 900 hektara, po osnovu prava prvenstva, apsolutno smo kvalifikovani. „Fud planet” je zajednička firma-projekat „Mio mar agrar” DOO Zrenjanin, čiji sam direktor i kompanije „Bankom” Beograd, koja ima bogato iskustvo u savremenim tehnologijama prerade soje. Raspolažemo znanjem i kapitalom potrebnim za investiciju, a zadovoljen je i uslov da se na području svake od pet katastarskih opština po pravu prvenstva zakupa može zakupiti do 30 procenata poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu. Bez ulaženja u usko stručne pojedinosti mislim da je dovoljno da kažem da se tehnologijom enzimatske prerade sojine sačme vredne 400 dobijaju proizvodi vredni 700 evra po toni, što je uvećanje od 75 procenata. Malo zemalja u Evropi raspolaže takvom tehnologijom, a mi u Srbiji smo sposobni da je osvojimo – kaže Marko Kešelj, vlasnik Mio mar agrara” i partner u „Fud planetu”.


Komentarišući preokrete oko sudbine pomenutih 900 hektara, Kešelj veli da „Fud planet” neće ulaziti u te njive bez potpisanog ugovora sa Upravom za poljoprivredno zemljište Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, što je praksa u svakom slučaju zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta. Sve drugo bila bi uzurpacija.
Po projektu „Fud planeta”, kako objašnjava naš sagovornik, firma „Mio mar agrar” je „operativac” u logistici i obezbeđivanju zemljišta, a takozvani „know-how” (znanje i iskustvo) pruža „Bankom”.
U Gradskoj upravi saznajemo da je moguće da ovih dana (kao i prošle godine) bude raspisan oglas za izdavanje u zakup ovog zemljišta u katastarskim opštinama Stajićevo, Perlez, Klek, Elemir, Orlovat i Zrenjanin, kao što je postupljeno prošle godine. Prema fotografijama koje su nam dostavljene iz Saveza udruženja poljoprivrednika Banata, ove njive još su netaknute. Rentiranjem pomenutog zemljišta država bi mogla prihodovati približno 30 miliona dinara.

M. Stojin