PROGRAM ZA SREDNJOŠKOLCE NOVOSADSKOG FILOZOFSKOG FAKULTETA: Mogućnost prisustvovanja nastavi

Filozofski fakultet u Novom Sadu organizuje program za buduće studente pod nazivom „Jedan dan #filozofiram“. Srednjoškolci će moći, zajedno sa ostalim studentima, da prisustvuju predavanjima i vežbama koje se izvode na osnovnim studijama. Na taj način upoznaće se sa oblicima pedagoškog rada, temama koje se obrađuju na časovima, kao i sa nastavnicima i saradnicima Filozofskog fakulteta. Program će trajati od 15. do 17. aprila, a prijave traju od 1. do 10. aprila. Za više informacija zainteresovani mogu posetiti sajt Fakulteta: www.ff.uns.ac.rs

Na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu srednjoškolci mogu da izaberu studije iz bogate filološke ponude koju čine srpski jezik i književnosti, srpska književnosti i jezik, komparativna književnost, srpski u kontaktu, nemački, ruski, engleski, francuski, mađarski, slovački, rumunski i rusinski jezik, a od prošle školske godine izvodi se i dvojezične studije engleskog sa drugom stranom filologijom. Takođe, u ponudi su studijski programi filozofije, sociologije, pedagogije, istorije, žurnalistike, psihologije, kao i socijalni rad.

M.M.