MAURUS RIEDVEG O SARADNjI SA VISOKOM TEHNIČKOM ŠKOLOM

Svaki poduhvat počinje od sna
Švcajcarska firma „Konsultir” koja se bavi razvojem softvera i pružanjem konsultantskih usluga utemeljenih na automatizaciji poslovanja, kao i aplikacijama koje čine donošenje poslovnih odluka lakšim i bržim. Vlasnik Maurus Riedveg nedavno je studentima Visoke tehničke škole strukovnih studija (VTŠS) u Zrenjaninu održao predavanje o svojim iskustvima u radu dugom skoro dve decenije.
M. BEČEJAC

Opširnije u štampanom izdanju…