KAKO STEĆI I RAZVITI EMOCIONALNU PISMENOST

Zaštiti sebe – uvažavaj druge
Kako govoriti iz srca, posebno ako treba odgovoriti na uvredu ili omalovažavanje? Kako ne povrediti drugu osobu, a zaštititi sebe? Moguće odgovore nalazimo u „emocionalnom opismenjavanju” – znanju o tome kako prepoznati sopstvena osećanja i osećanja drugih.
Trenera emocionalne pismenosti Aleksandru Khalaf i Nadu Šrajer, stručnu saradnicu u Domu učenika srednjih škola „Angelina Kojić Gina”, zatekli smo uoči Nove godine sa polaznicima poslednje od osam radionica na kojima su mladi učili i vežbali emocionalnu pismenost.
M. BEČEJAC

Opširnije u štampanom izdanju…