MILIVOJU VREBALOVU ZA SLUČAJ HETERLEND

Suđenje se  nastavlja 16. marta

Pred Višim sudom je 1. februara, održan glavni pretres u predmetu koji se vodi protiv Milivoja Vrebalova, nekadašnjeg predsednika Opštine Novi Bečej, koji će se nastaviti 16. marta.
Na glavnom pretresu nastavljen je dokazni postupak, odnosno izvođenje dokaza u svojstvu svedoka, veštaka i stručnih saradnika za građevinu, elektrotehniku i ekonomiju. Najpre su saslušana dva svedoka, čija su imena poznata redakciji, a potom je usledilo saslušanje veštaka za elektrotehniku Duška Manigodića, čije nalaze i mišljenja je branilac jednog od okrivljenog Z. J. smatrao nekompletnim. Manigodić je tvrdio da je podatke za obračun radova uzeo iz izmenjene ponude od 14. marta 2011. godine, da je od investitora dvorca Heterlend dobio ponudu kao validnu, te da prilikom veštačenja nije imao u vidu osnovni dokument tendera i cene radova, a a koji se odnose na predmet građevinskih rekonstrukcija i adaptacije Dvorca. Odbrana je, takođe, bila stava da nalaz i odgovor ni sa čim Manigodić ne potkrepljuje, odnosno, da nema dokaza da je koristio ponudu niti je ima u svom nalazu, i da odbrana nije videla elemente ugovora građevinskih i instalaterskih radova, radionice i kotlarnice Dvorca, koje su potpisali Opština Novi Bečej i Konzorcijum, a u kojem su svi radovi, kao i da druga dva veštaka nisu imali uvid u pomenuti dokument. Branilac okrivljenog J. Z. je predložio da Manigodić pribavi zvaničnu dokumentaciju, izvede računicu tendera o predračunu i priloži Aneks ugovora. Prema Manigodićevim rečima, on je na primedbe koje je odbrana uputila, već dao odgovor, tj. da je za adaptaciju Heterlenda koristio jedinične cene od izmenjene ponude iz 2011. godine. Kako je rekao, ne može jedna stvar imati dve cene i da ostaje pitanje koja je ponuda validna – osnovna ili izmenjena i da nije video investitora koji bira veću cenu od manje. Zbog navedene rečenice o biranju cene, branilac je tražio izuzeće veštaka Manigodića jer je smatrao da pristrasno prilazi veštačenju, kao i da je napravio nalaz bez dokaza. Branioci ostalih okrivljenih su se pridružili predlogu, što je Sud odbio, ali su obustavili ispitivanje ovog veštaka.
Izuzeće veštaka građevinske struke Vere Bogojević, zatražila je odbrana okrivljenog Milivoja Vrebalova, jer nije želela da navede ime firme ili pojedinca koji prave ukrasnu ornamentiku na fasadama kod koje(g) se informisala o cenama tih radova jer je smatrala da to nije važno. Sud je predlog odbio, ali je saslušanje Vere Bogojević prekinuto. Veštak ekonomske struke Katarina Fedoš Nemeš je istakla da bez koleginice ne može da da bilo kakvu izjavu jer je u pitanju kombinovano veštačenje, zbog čega je pretres tog dana završen.

  • DVORAC HETERLEND
    Više tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv okrivljenog Milivoja Vrebalova i još trojice 25. januara 2016. godine, zbog krivičnog dela zloupotrebe službenog položaja, odnosno nezakonitog prisvajanja novca koji je uplaćen iz Fonda za kapitalna ulaganja Vojvodine u svrhu adaptacije dvorca Heterlend u Bočaru, namenjenog za smeštaj dece ometene u razvoju. Podsećanja radi, Milivoj Vrebalov je, kao član LDP, bio predsednik Opštine Novi Bečej od 2006. do 2012. godine. Nakon toga je prešao u DS, kada je izabran za potpredsednika Skupštine Vojvodine.

I. I.