STANARI I DALJE MOGU PODNOSITI PRIJAVE ZA REGISTRACIJU STAMBENIH ZAJEDNICA

Briga o zgradi obično se poverava komšiji

  • U Zrenjaninu je trenutno registrovano oko 70 odsto stambenih zgrada, a ovaj proces uskoro će početi da kontroliše i komunalna policija

Zakonom o stanovanju i održavanju stambenih zgrada, koji je donet u decembru 2016. godine, propisano je da su stambene zajednice dužne da izaberu upravnike zgrada i podnesu prijave za registraciju. Ovo je trebalo da obave do 12. decembra 2017. godine, podseća zamenik gradonačelnika Saša Santovac.
– Iako je istekao rok, stambene zajednice i dalje mogu podnositi prijave za registraciju, s tim što će u toku narednih nekoliko dana i komunalna inspekcija početi da obilazi zgrade, proveravajući da li je zajednica izabrala upravnika i podnela zahtev za registraciju.
Pritom će, objašnjava Santovac, komunalna inspekcija sačinjavati zapisnike sa rokom za registraciju, koji će biti isticani na ulazu ili na oglasnoj tabli zgrade. Ukoliko stambena zajednica ne bude postupila po merama iz ovog zapisnika, komunalna inspekcija će dostaviti rešenje da se u dodatnom roku izabere upravnik i registruje zajednica. Međutim, ako stanari ni u dodatnom roku to ne učine, komunalna inspekcija će podneti prijavu da se uvede prinudna uprava u zgradu.
– Prinudnog profesionalnog upravnika plaćaće stanari zgrade sve dok ne izaberu drugog upravnika. U njihovom interesu je da sami izaberu upravnike i podnesu prijavu za registraciju, budući da će naknada za rad prinudnog profesionalnog upravnika biti znatno veća od one koja se u ovom momentu plaća za rad dobrovoljno izabranih profesionalnih upravnika – upozorava zamenik gradonačelnika.
Na prvoj sledećoj sednici Skupštine grada biće odlučeno koliko će koštati usluge prinudnih upravnika i koje će biti minimalne naknade za tekuće i investiciono održavanje stambenih zgrada.
Prema podacima Gradske uprave, do danas je na teritoriji grada Zrenjanina registrovano 186 stambenih zajednica. Od toga je 118 zajednica za upravnike izabralo nekoga od svojih stanara, dok će preostalih 68 stambenih zajednica poslove upravljanja zgradom poveriti profesionalnim upravnicima. U proceduri registracije trenutno je još oko 40 zahteva.

  • OBAVEZE PROFESIONALNIH UPRAVNIKA
    Profesionalni upravnici zgrada prošli su obuku i položili ispit u Regionalnoj privrednoj komori Srbije i u Regionalnoj privrednoj komori Zrenjanin. Prema Zakonu o stanovanju i održavanju zgrada, profesionalni upravnici u poređenju sa upravnicima koji dolaze iz redova stanara zgrade, imaju i neke dodatne obaveze – na primer da primaju prijave o kvarovima i drugim problemima 24 časa dnevno tokom cele nedelje, zatim da skupštini stanara predlažu najmanje tri prikupljene ponude za održavanje zajedničkih delova zgrade i zemljišta, kao i da najmanje dva puta godišnje skupštini stanara podnose izveštaj o svom radu.

M. Maričić