Missziós napok Bókán és Nezsényben

Fehér Roland atya plébániáin – Bókán (Boka) és Nezsényben (Neuzina) – missziós napokat tartottak szeptember 25-e és 27-e között. A misszió főszervezője Pozsár Ildikó, a Nagybecskereki Egyházmegye pasztorális bizottságának a tagja volt, aki évek óta sikeresen szervezi Bánát plébániáin a város- és falumissziót.

Az idei misszión a hagyományokhoz híven a háttérmunkát – a konyhát és a missziós csapat ellátását –a Mándity Erzsébet, Dobrotka Sándor, Szemerédi József hármas látta el.

Emellett Csiszér László és Pozsár Ildikó vett részt a misszióban, Fehér Roland atya házigazdaként volt jelen, s egy magyarországi házaspárral egészült ki a csapat.

A missziót Bókán nyitotta meg Csipak Csaba irodaigazgató, székelykevei plébániai kormányzó, aki a misszió mottójához híven homíliájában arra kérte a híveket, ne féljenek Isten elé tenni terheiket. Elmondta, bármennyire is nehéznek, kilátástalannak tűnik egy-egy helyzet, bíznunk kell a Gondviselésben, Isten gondviselő szeretetében.

A missziós csapat ugyanezen a napon Nezsényben is szentmisével kezdte meg programját, majd Csiszér László tanúságtevő koncertje következett, amelynek keretében a magyarországi Éva tett tanúságot arról, hogyan engedte be teljesen életébe Istent.

Szombaton a gyerekeké volt a főszerep, a missziós csapat ezt a napot Nezsényben töltötte.

A bérmálás szentségét is ezen a napon szolgáltatta ki Dr. Német László SVD püspök Nezsényben, majd a közösséggel maradt, s igazi missziósként beszélgetett híveivel.

A misszió Bókán a szentmise keretében a betegek kenetének kiszolgáltatásával és a közbenjáró imádságok elmondásával zárult. Tekintettel arra, hogy Fehér Roland atya volt a házigazda, aki híveinek minden vasárnap mond homíliát, ebből az alkalomból Csiszér Laászlót kérte fel, hogy prédikáció helyett tegyen tanúságot hivatásáról.