MLADÍ RECITÁTORI ÚSPEŠNÍ V ZREŇANINE, OČAKÁVAICH VÝSTUP V ČOKE

Úspech najprv v Zreňanine a potom i v Čoke
Štyria žiaci základnej škole Bratstvo v Aradáču aj toho roku postúpili na pokrajinovú súťaž po obecnej, ktorá sa konala 2. marca v zreňaninskom Kultúrnom centre, a potom i po okresnej, ktorá sa uskutočnila v Čoke. Súťažili nižšie a vyššie ročníky, a to po slovensky a po srbsky. Do Čoke postúpili: Matija Tót, Boris Janiš a Renáta Labátová, Filip Gál, Marijana Mikuľová a Marko Gligor. Na pokrajinskej súťaži budú recitovať Matija Tót, Boris Janiš, Marko Gligor a Marijana Mikuľová. Tá súťaž sa uskutoční 20. až 22. apríla.
V kategórii nižších ročníkov sa zúčastnilo päť žiakov, ktorí predniesli básne po slovensky a to sú Dávid Nedelický, žiak prvého ročníka, Matija Tót, žiak druhého ročníka, Boris Janiš, žiak tretieho ročníka, Ana Avgustínová a Renáta Labátová, žiačky štvrtého ročníka. Túto skupinu nacvičovala učiteľka Soňa Zahorcová, ktorá za sebou má už veľké úspechy.
V kategórii vyšších ročníkov recitátorov po slovensky sa tiež zúčastnilo päť žiakov a to Jana Greksová, žiačka piatého ročníka, Martina Hučoková a Filip Gál, žiaci šiesteho ročníka, tiež Marijana Mikuľová a Marko Gligor, žiaci siedmeho ročníka. Nacvičovala ich učiteľka slovenského jazyka Jaroslava Števková.

Martina Hanusová