NA BROJNIM MESTIMA U GRADU POLOMLJEN MOBILIJAR

Česta pojava na ulicama

Naići na klupu u parku a da joj ne fali naslon ili koja daska za sedenje prava je retkost. Česta slika u našem gradu jesu i slomljene kante, prevrnuto smeće, zapaljeni kontejneri, kao i otpad po parkovima i ostalim zelenim površinama. Slomljenog mobilijara ima po celom gradu.
Tim povodom, pozvali smo Igora Virijevića, načelnika Komunalne policije.
– Nažalost, nije retka pojava da nasilnici i huligani lome i uništavaju gradski mobilijar. Činjenica je ta da je ova pojava ređa, ali se ipak dešava. Najizraženija je u gradskim parkovima gde se mladi najčešće okupljaju i to u kasnim večernjim časovima. U nekom trenutku dolazi do lomljenja klupa i prevrtanja kanti sa čeme je Komunalna policija upoznata. Nasilnike koji počine ovakvo delo ne procesuiramo mi nego nadležni iz Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijska uprava Zrenjanin (PU) – kaže Virijević.
Ovim povodom kontaktirali smo i nadležnu PU u našem gradu, koja zbog obimnosti posla nije bila u mogućnosti da nam dostavi tražene informacije o broju podnetih krivičnih prijava u 2017. i 2018, a koje se odnose na lomljenje mobilijara u gradu.

M. Ml.

Klupe 4 Klupe 1 -kanta