NA JAŠATOMIĆKOM GROBLJU ZAKOPAN UGINULI PAS

I krst na Žućinoj humci

U Jaši Tomiću ima pojedinaca koji smatraju da ljude i životinje treba sahranjivati jedne uz druge. Takav je na seoskom groblju 21. septembra uginulom psu Žući iskopao raku i u nju ga pokopao. Ne mareći za tradiciju i običaje, da nešto slično ovde vekovima niko nije pomislio da uradi, on mu je i drveni krst napravio, humku obeležio plastičnim cvećem.

Z. Dedić
Opširnije u štampanom izdanju