NA TEHNIČKOM FAKULTETU: Pomažu budućim studentima

U susret upisu, maturante srednjih škola, osim polaganja završnog ispita, očekuju u prijemni na visokim školama i fakultertu. Već nekoliko godina, Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin” izlazi u susret maturantima, tako da je uspešno održano prvih šest časova pripremne nastave. Nastava su održali prof. dr Momčilo Bjelica i mr Slađan Dimitrijević. Posećenost je bila velika, prijavilo se oko 60 maturanata. S obzirom na to da je bilo zainteresovanih budućih studenata i za polaganje testa sklonosti ka zaštiti životne sredine, prof. dr Bogdana Vujić održala je konsultativnu nastavu.
U subotu, 8. aprila,  održaće se drugih šest časova pripremne nastave, a nastavu će držati prof. dr Jelena Stojanov i mr Dragana Drašković.
Probni prijemni ispit biće 22. aprila u 9.30, a održava se iz svih predmeta kako bi se maturanti psihološki pripremili i proverili svoje znanje.
Budući studenti se mogu prijaviti na mejl: prodekanzanastavu@tfzr.uns.ac.rs
Otvorena vrata Fakulteta su sutra, 6. aprila, od 11 do 13 časova. U 12 časova planirano je predavanje stručnjaka iz kompanije Vega IT Sourcing.

M.B.