NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE: Završena obuka za vođenje poslovnih knjiga

Za 15 lica sa evidencije nezaposlenih Filijale za zapošljavanje Zrenjanin, od 22. marta do 10. juna, trajala je onlajn obuka za vođenje poslovnih knjiga. Obuku je realizovala Nacionalna služba za zapošljavanje u saradnji sa Nemačkom organizacijom za tehničku saradnju GIZ u sklopu projekta i globalnog programa „Migracije za razvoj“. Izvođač obuke bio je Narodni univerzitet Niš.

U obuku za tržište rada bila su uključena nezaposlena lica koja žele profesionalno da se sposobe za samostalno vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja. Uključeni su nezaposleni ekonomsko-administrativnog usmerenja, sa minimum četvrtim stepenom stručne spreme, koja imaju osnovno znanje rada na računaru. S obzirom na toda je reč o obuci „na daljinu“, dodatni uslov za kandidate bio je posedovanje računara sa internet-konekcijom, kamerom i mikrofonom.

Tokom 120 nastavnih časova polaznice su savladavale gradivo 10 obaveznih modula – počevši od uvoda i teorije računovodstva, preko dvojnog, prostog, robnog i materijalnog knjigovodstva, te dokumentacije u knjigovodstvu, uvoza i izvoza, PDV-a i zarada, novčanih tokova do finansijskog menadžmenta.

Obuka trajala 40 radnih dana, a usluge knjigovođa su tražene, jer je to zanimanju na koje negativni efekti pandemije nisu imali uticaja. Onlajn obuka za vođenje poslovnih knjiga realizovana je za nezaposlene iz više filijala NSZ, ukupno za 200 lica sa evidencije nezaposlenih.

– Bila je ovo prva obuka u ovakvoj  formi, a iskustva ovog inovativnog pristupa su pozitivna. Zadovoljna sam obukom, predavači su bili posvećeni, imali su strpljenja  da  nam detaljno objasne i ponove. Sve u svemu, prezadovoljna sam- kaže Aleksandra Grčić, jedna od polaznica.

M.B.