NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA

A Kárpát-medencei Háló kibővített vezetőségi találkozója Budapesten

2023. március 3-5-ig Budapesten a Háló közösségi központban a már hagyományossá vált Háló Kibővített vezetőségi találkozóján mintegy ötvenen vettünk részt. A Kárpát-medencei Háló mozgalom hat régiójából, Magyarországról, Felvidékről, Partiumból, Kárpátaljáról, Erdélyből és Délvidékről érkeztek bogozók és régióvezetők. Mi a Délvidékről két személygépkocsival tízen jöttünk. A Kárpát-medencei közösségi központ munkatársainak szívélyes fogadtatása és vendéglátása után este 7 órától a Partiumi Háló vezetője, a Kárpát-medencei Háló vezetőségi tagja, Konrád Katalin segítségével hosszú utazásunkról interaktív, hangulatos, szemlélődő imával lelkileg is megérkeztünk.
Az elszállásolásunkról a budapesti Hálós barátaink gondoskodtak.
Szombaton következett a találkozó tevékeny együttgondolkodásra és tervezésre ösztönző része.
A reggeli ráhangolódó imát Magyari Tímea, erdélyi ifi bogozó vezette, majd a házigazda moderátor, a Kárpát-medencei Háló vezetőségi tagjától, Szeibert Andrástól a tavalyi nyíregyházi bogozói találkozó összefoglalását hallhattuk.
A következő programpont nagyon érdekes volt. A vezetők és bogozók eredményes tevékenységét biztosító bizalomról és az elkerülhetetlen konfliktusok kezeléséről, valamint annak módszeréről szólt. Ennek a témának a moderálását Schön Bálint vállalta. A kiscsoportos műhelymunka keretében is átbeszéltük a konfliktuskezelés lehetőségeit.
A nehéz szellemi munka és ebéd után kötetlen találkozások folytak.
Délután az Ifi vezetők és bogozók lelkes tevékenységének és a 2023-as év programterveinek örülhettünk.
A Háló, mint nonprofit egyesület, eddig főleg pályázati támogatásokból tudta megvalósítani tevékenységét. Mivel a pályázati lehetőségek eléggé korlátozottak, ráébredtünk arra, hogy ezek mellett további működéséhez más anyagi forrásokat is keresnünk kell. Az adományszervezés mikéntjét az Icons cég szakemberei segítségével jártuk körül.
Kiscsoportokban olyan frappáns, rövid jelmondatokat gyűjtöttünk a Hálóról, amellyel támogatásra serkenthetjük az adományozókat. Mindezt szerepjáték formájában is gyakoroltuk. Közös feladatunk az olyan személyek felkutatása, akik szívesen adományoznának a Háló részére, ha megismertetjük őket a Háló céljaival, eredményeivel és lelkiségével.
A kiadós házias, otthonról hozott vacsora, majd az ezt követő Margitfalvi György által összeállított játékos kvíz felvillanyozta a hangulatot, elfeledtetve a mögöttünk levő tevékeny, de jóleső szellemi fáradtságot.
Vasárnap Halmai Tibor a Délvidéki Háló vezetője, a Kárpát-medencei Háló vezetőségi tagjának napindító imája után a Háló rövid pénzügyi beszámolója következett Szeibert András tolmácsolásában, majd a 2023-as évre tervezett Kárpát-medencei szintű rendezvények bemutatását Schön György a Kárpát-medencei Háló vezetőségi tagjától hallhattuk.
Egy rövid, játékos, hangulatos és feladatvállalásra indító visszajelző kör után, amelyet Gaga Zsuzsa vezetett, a rendezvényt záró vasárnapi szentmisére került sor, amelyet Ft. Vreckó Ferenc, zentai plébános mutatott be a résztvevők és szállásadóink számára. Az egyetemes könyörgésekben a békéért és a Háló jövőjéért imádkoztunk, hálát adva az együttlétért, a szervezők és házigazdák tevékenységéért.

Halmai Ágnes