Nagybecskereki Egyházmegyei Sajtóiroda

Pethő László atyát köszöntötték Padén

A padéi Havas Boldogasszony templomban augusztus 4-én, a szentmise kezdetén mons. Fiser János atya bemutatta a híveknek Pethő Lászlóatyát, aki a közösségben kisegítő lelkészként szolgál majd. Isten áldását kérte rá, a hivatására, munkájára, a híveket pedig arra kérte, hogy elfogadással, szeretettel, közösségben legyünk az új lelkipásztor iránt is.
Istenem, jöjj segítségemre, Uram, siess, segíts meg engem! Segítőm és megmentőm te vagy, én Istenem, ne késlekedj! (Zsolt 69,2.6), kezdőénekkel kezdetét vette a vasárnapi szentmise.
Prédikációjának bevezetőjében Pethő atya elmondta, hogy az olvasmányban a prédikátor könyvéből, maga a Prédikátor a mulandó dolgok hiábavalóságát állítja elénk.
A szentleckéből Szent Pál apostolnak a kolosszeiekhez írt leveléből:  Keressétek az odaföntvalókat emelte ki számunkra.
Az evangélium Szent Lukács könyvéből való volt és az atya különösen annak második részére alapozta a további prédikációját.
Fontos intelmeket közölt: Kerüld a kapzsiságot! Nem tudod, kire marad, amit szereztél. Az Isten nem a szorgalmas ember munkáját ítéli el, nem a jólétért küszködő embert ítéli el, hanem óvni próbál bennünket a bálványimádástól, amelyet a túlságos pénz és élvezet hajhászásban látják egyes emberek. Ezek az emberek nemigen ismerik az önzetlenség, nagylelkűség, érdeknélküli szeretet gyönyöreit, nincsenek léleknemesítő dolgaik.
Sokan megtapasztaljuk életük során, hogy azt hisszük, hogy, pótolhatatlanok vagyunk, majd egyszer csak adódik valami váratlan, egy baj, és minden megváltozik, velünk és körülöttünk. Meg kellett tapasztalni, hogy az élet nélkülünk is megy tovább és nagyon is pótolhatóak vagyunk!
„Még az éjjel számon kérik lelkedet” – halljuk az evangéliumban. Isten úgy rendezte el életünket, hogy ne csak az számítson, amink van, hanem az is, hogy kik vagyunk. Jézus azt ajánlja a mai evangéliumban, hogy ne a gazdagodás, ne a földi javak gyűjtése legyen a legfőbb életcélunk, hanem az Istenben való gazdagodás.
A szentmise végén Márki Ibolya megköszönte Fiser atyának, hogy helyt adott kérésének, hogy ő köszöntse köreinkben Pethő atyát, majd a következőket olvasta fel:
Ez a felkérés részemről azért történt meg, mert én egy 24 évvel ezelőtti írásomat hoztam el erre az alkalomra. Bezzeg ez is jó régen volt, de számomra ma is kedves színfolt az életemben és reméljük, hogy az új atyának is elgondolkodtató lesz a tartalma.
A szöveg Úr 1995 évének július havában íródott:
Kedves Pethő László atya!
Örülök, hogy engem ért ez a szép megtiszteltetés, hogy a padéi hívőközösség nevében itt köszönthetem, mint újmisést.
Köszönjük a szép misét, köszönjük a kiosztott újmisés áldást, amelyet magunkkal vihetünk otthonainkba.
Kívánunk jó egészséget, kitartást, lelkierőt, szerencsét és a Jóisten áldásos segítségét, hogy emelt fővel, tisztán és állandó tudásszomjjal járja végig ezt a rejtelmes, de vonzó, humánus, szép utat, melyre meghívást kapott, és amelynek még most van a legelején.
Szeretnénk, ha a lelkünk mosóteknőjének jobb felén állna, mert tiszta lélekkel jövünk a világra, de az élet sulykolja belénk a bűnt, piszkot, mocskot, szennyet, és ezáltal kiszorítja belőlünk az emberséget.
Kívánunk sok lelki „nagymosást”, amikor hivatását siker koronázza és sikerül az embereket úgy „megfürösztenie”, hogy megmarad bennük a tiszta emberség.
Tisztelt ünnepelt! Itt vagy az oltárnál, kész vagy arra, hogy papként mindennap bemutasd a mennyei Atyának a legszentebb áldozatot.
Legyél jó bor, légy megtört kenyér, nélkülözhetetlen só, világító mécses, hegyre épült város azoknak, akikhez rendelve leszel.
Végezetül fohászkodjunk: Havas Boldogasszonyunk – öledben Szent Fiaddal, itt az oltárkép alatt közösen kérjük, Urunkat, mennyei főpásztorunkat:Ibolya mosolyogva hozzátette: kedves atya, mi 24 év után sem tudunk ettől szebbet kívánni. Isten hozta ide közénk Padéra.