NARODNI MUZEJ ZRENJANIN: Izložba „Ptice i njihove porodice”

Svečano otvaranje izložbe pod nazivom „Ptice i njihove porodice” održaće se u salonu NMZ u četvrtak, 28. novembra u 19 časova. Autorka izložbe je Nataša Knežević, viša kustoskinja – biolog u Narodnom muzeju. Izložba će biti otvorena do 14. februara 2020. godine, a ulaz je slobodan. Osnovni cilj izložbe „Ptice i njihove porodice“ je da publici prikaže faunu ptica koje su karakteristične za naše područje, da istakne njihov način života i njihova staništa, da ukaže na ugrožene vrste i potrebu da se one zaštite i očuvaju. Srednji Banata je veliko vodeno čvorište, jer leži na Begeju, Tisi i Tamišu. Obuhvata i veliki broj bara, mrtvaja, kanala i ribnjaka, tako da je ova teritorija bogata pticama vodenih staništa, poput: sive i bele čaplje, veliki i mali kormoran, patke, vodeni gnjurci, galebovi, orao belorepan i dr. Pored toga veći procenat teritorije čine obradive površine. Ptice koje se najčešće sreću po atarima srednjeg Banata su: fazani, jarebice, prepelice, grlice, vrane, svrake, vrapci, laste, rode i dr.

– Ornitološka zbirka Narodnog muzeja u Zrenjaninu danas broji 297 predmeta, odnosno dermoplastičnih preparata ptica. Najveći deo predmeta preuzet je nakon zatvaranja Više pedagoške škole u Zrenjaninu 1978. godine. Tada je, odlukom Likvidacione komisije, ceo inventar biološkog kabineta trajno ustupljen Narodnom muzeju Zrenjanin. U narednim godinama uvećavao se broj predmeta. Tehnološkopoljoprivredni institut Servo Mihalj u Zrenjaninu je 1989. godine trajno ustupio Muzeju ukupno 22 preparirane ptice. Prirodnjačko odeljenje, tokom 1999. godine dobija poklonkolekciju Emila Gladića iz Kumana, koja broji 28 prepariranih ptica. I konačno 2012. godine, fond je uvećan za još jednu poklonkolekciju Vladimira Omčikusa iz Perleza, od ukupno 41 predmeta – saopštavaju iz Muzeja i pozivaju sve sugrađane da dođu i vide ovu posebnu izložbu.