NASTAVAK RADOVA NA OČUVANjU SANDIĆEVE KUĆE U LjUBLjANSKOJ

Očišćeno dvorište i posečena drva

Na zahtev građana iz Ljubljanske ulice i okoline, nadležni u gradskoj vlasti počeli su sa radovima na očuvanju Sandićeve kuće. Prošle nedelje završeno je čišćenje dvorišta, te čišćenje i ispumpavanje šahta koji je bio pun vode. Posečena su drva i šiblje, a uklonjene su i neke od grana koje su pritiskale krov. Kako bi sprečili njegovo urušavanje, nadležni su obećali da će biti zamenjena folija na krovu. Sređivanje je nadgledao Branislav Milić iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin.

Suzana Kokavski
Opširnije u štampanom izdanju