NAUKA: Univerzitet iz Krakova zainteresovan za naftaški smer

Tehnički fakultet Mihajlo Pupin” u Zrenjaninu uspešno sarađuje sa visokoškolskim ustanovama u našoj zemlji i svetu. To potvrđuje i najava saradnje sa Univerzitetom u Krakovu.

Naime, delagacija Univerziteta prirodnih nauka i tehnologije u Krakovu (AGH University of Science and Technology) boravila je nedavno u zvaničnoj poseti Univerzitetu u Novom Sadu. Potpisan je i memorandum o razumevanju između ove dve visokoškolske ustanove. Delegacija, u kojoj su bili Tomaž Lipecki, prorektor i Marta Foris , direktorka Departmana za internacionalnu saradnju se sastala i sa prof. dr Dragicom Radosav, dekankom Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu.

– Razgovori smo o saradnji u oblasti studijskog programa eksploatacije nafte i gasa, u kojoj je naš Fakultet akreditovan. U sklopu „Erazmus” programa sve je veće interesovanje za razmenu studenata, ali i za saradnju sa nastavnim kadrom, kao i razmenom iskustava na međunarodnim konferencijama koje organizujemo – rekla je prof. dr Dragica Radosav.

Univerzitet prirodnih nauka i tehnologije u Krakovu je najbolji i najmoderniji univerzitet u Poljskoj, u toj oblasti. Rangiran je među najboljim institucijama visokog obrazovanja. U svom sastavu ima 16 fakulteta, a ukupno ga pohađa 33.455 studenata i studentkinja.

M.B.