NELIKVIDNOST PRIVREDE SREDNjEG BANATA

Fali sedam milijardi
Na kraju marta ove godine, privredi regiona nedostajalo je više od sedam milijardi dinara da bi uredno plaćala obaveze. U odnosu na kraj 2015. nelikvidnost je smanjena za više od milijardu dinara, ali je i dalje problem sa kojim se preduzeća i preduzetnici teško nose. Prema podacima Narodne banke Srbije, na kraju prvog ovogodišnjeg kvartala u srednjem Banatu bilo je blokirano 867 računa, tako da svako sedmo preduzeće i preduzetnik, nisu mogli uredno da plaćaju prispele finansijske obaveze. Broj blokiranih računa privrednih društava na kraju marta u odnosu na kraj 2015. godine veći je za 3,2 procenta, dok se iznos blokade smanjio za 15,8 odsto.
Z. D.

Opširnije u štampanom izdanju