NEMANJA MILINKOVIĆ, DIREKTOR JKP „ČISTOĆA I ZELENILO” O PLANOVIMA

Ciljevi su nam ambiciozni, radimo postepeno i sigurno

Na poslednjoj sednici gradske Skupštine odbornici su za direktora JKP „Čistoća i zelenilo” izabrali Nemanju Milinkovića, diplomiranog inženjera građevine. On je u prethodnih godinu dana obavljao funkciju v. d. direktora. U tom periodu, kako kaže, video je kako preduzeće funkcioniše i šta je potrebno promeniti. U 2021. godini uloženo je više od 20 miliona dinara u ozelenjavanje grada, rekonstrukciju i podizanje parkova, pejzažno uređenje obale Begeja. Organizovana je pilot akcija prikupljanja elektronskog otpada. Za majke su postavljene klupe za dojenje, a prvi put je organizovana akcija iznošenja kabastog otpada i uređenja grobalja u selima. JKP „Čistoća i zelenilo” u budućnosti čekaju veliki projekti. O njima smo razgovarali sa novoizabranim rukovodiocem.
Kakvi su planovi za naredni period?
– Ciljevi su nam vrlo ambiciozni, ali radimo postepeno i sigurno. Osim sanacije deponije i Karađorđevog parka, jedan od važnijih projekata je i kompletno osposobljavanje pogrebne službe na centralnom groblju. Saniran je krov, raspisane su javne nabavke i sledi sređivanje prostorija. Pored toga, obaveza nam je i da preuzmemo ingerenciju nad svim grobljima u naseljenim mestima. Nastavićemo sa nabavkom novih vozila i kontejnera, a u planu nam je da opet organizujemo „Eko kviz” u osnovnim i srednjim školama, kako bismo edukovali decu o zaštiti životne sredine.
Šta obuhvata obnavljanje Karađorđevog parka?
– Rekonstrukcija kreće na jesen, kada drveće ulazi u stanje mirovanja. Počinjemo sa središnjim delom, odnosno površinama između dve bočne staze. Biće posečeno 40, a zasađeno 113 stabala različitih vrsta lišćara i četinara. Zbog nedostatka sredstava projekat će se odvijati u tri faze, što je i struka okarakterisala kao dobro. Za prvu fazu su Grad i Republika obezbedili oko sedam miliona dinara.
Nema razloga da sugrađani budu uplašeni za Karađorđev park. Geometri su prvo svako drvo ucrtali u projekat, što je obeleženo crvenom bojom na stablima. Oznaka ne znači da će drvo biti isečeno. Nakon toga, stručnjaci sa Departmana za hortikulturu i pejzažnu arhitekturu Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu uradili su procenu stanja parka i utvrdili na koji način treba da se obnovi.
U planu je sanacija deponije i izgradnja nove kasete. Šta to podrazumeva?
– Otpad je godinama nesistematski odlagan na smetlište, ima ga mnogo i sanacija će trajati više godina. U pitanju su stotine hiljada kubika smeća, na površini od 22 hektara. Plan je da se ono prekopa i provuče kroz specijalne mašine koje će izdvojiti reciklažni otpad od onog koji će u budućnosti ići u sanitarnu kasetu. Sanacija će eliminisati nepovoljan uticaj na životnu sredinu – procedne vode, neprijatne mirise, gasove, samozapaljenje. Biće izgrađeno i reciklažno dvorište. Sve ono što neće moći da se obradi nosiće se na regionalnu deponiju, ali će gradska i dalje postojati.
Zašto će se ovaj posao ostvariti pomoću javno-privatnog partnerstva?
– Odluku je donela lokalna samouprava, koja je krov svim javnim preduzećima.
Mi smo korisnici deponije i posao koji na njoj treba da se obavi nismo spremni da uradimo. Jako je skupo, potrebne su specijalne mašine i oprema koje mi ne posedujemo. Činjenica je da to mora da se reši što pre.Ako ostavimo za sutra, problem će biti još veći.
Da li je u planu da se za građane obezbedi primarna selekcija otpada – odvajanje PET ambalaže, stakla, papira?
– JKP „Čistoća i zelenilo” je 2006. godine započelo projekat selektovanja otpada. Iako su Zrenjaninci izuzetno dobro prihvatili akciju, nesavesni sugrađani oštetili su kontejnere, pa su zbog bezbednosti morali da se povuku uz upotrebe. U planu je ponovna selekcija, ali su prethodno potrebna ulaganja i pripreme. Uskoro nas očekuje projekat selekcije otpada u osnovnim školama, koji ćemo realizovati u saradnji sa Regionalnim centrom za razvoj „Banat”. Zamisao je da se za svaku školu obezbede kante i kontejneri, a mi ćemo otpad kupiti i nositi na obradu. Škole će od otkupa prikupljenog materijala imati naknadu, a akcija će za decu biti edukativnog karaktera.

J. Šormaz