NIVO BUKE PROŠLE GODINE BIO IZNAD DOZVOLJENIH DECIBELA

Najbučnije u blizini Medicinske škole

Prema godišnjem izveštaju o merenju buke u Zrenjaninu Zavoda za javno zdravlje, na skoro svim mernim mestima u gradu, nivo buke u proseku je bio iznad dozvoljenih standarda tokom cele prošle godine. Buka u životnoj sredini, odnosno komunalna buka je neželjeni ili štetni zvuk u spoljnoj sredini stvoren ljudskom aktivnošću. Glavni izvor je saobraćaj.
Nivo buke se meri na deset mesta u gradu, podeljenih u pet zona, na po dva u karakterističnim zonama. Meri se kod Bolnice i Gerontološkog centra, i na oba mesta, i dnevni i noćni nivo buke daleko je iznad dozvoljenih veličina svakog meseca u godini.
Blizina nadvožnjaka i saobraćajnica, nekoliko parkinga i nedostatak zelenila, utiču na to da je nivo buke kod Medicinske škole izuzetno visok, dok je malo bolja situacija kod vrtića „Vila”, gde je, takođe, postavljen merni uređaj.
Indikator je visok i na Bulevaru Milutina Milankovića, u Ulici dr Laze Kostića i na pijaci Bagljaš, a ispod dozvoljenih parametara buka je izmerena jedino u čisto stambenoj zoni – meri se u Ulici Jovana Popovića, u Maloj Americi i Dr Olge Petrov, na Zelenom polju.
Najveći problem predstavlja noćna buka, koja je veća od dozvoljene na gotovo svim mernim mestima. Na pojedinim lokalitetima smatra se da je prekomernom bukom ugroženo 30, a veoma ugroženo 15 odsto stanovništva.
Ako se uporedi 2017. sa 2016. godinom, nivo buke je uglavnom ostao isti, odnosno niti se smanjio niti povećao.

S. V.