NOVI REŽIM RADA U GRADSKOJ UPRAVI: Obustava rada sa strankama

Gradska uprava Zrenjanina uvela je novi režim rada sa strankama tokom trajanja vanrednog stanja na teritoriji naše zemlje.

U saopštenju su naveli da se obustavlja rad sa strankama putem neposrednog kontakta do dana prestanka vanrednog stanja. Komunikacija će se obavljati putem pošte, na adresu Gradske uprave grada Zrenjanina, Trg slobode 10, Zrenjanin. Dostupna građanima je i mejl adresa pisarnica@grad.zrenjanin.rs, kao i broj telefona 023/315-0042.

Podnesci građana u pisanom obliku će se preuzimati u rad i kada nisu podneti na
propisanim obrascima.