O NOVOJ EKOLOŠKOJ STUDIJI „LINGLONGA” U NOVOM SADU: Građanski preokret organizuje prevoz i obuku

Građanski preokret će u četvrtak, 18. februara, organizovati prevoz zainteresovanim Zrenjanincima do Novog Sada kako bi učestvovali u javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu za deo kompleksa fabrike guma „Linglong”, saopštio je danas član ovog udruženja Dušan Kokot. Kako dodaje, obezbeđuju samo prevoz, ne i sendviče.

Naime, Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine avgusta prošle godine je izdao rešenje kojim kineskog investitora obavezuje da uradi Studiju o proceni uticaja povodom izgradnje miksera za proizvodnju gume.

Dušan Kokot je obavestio da će u narednom periodu Građanski preokret pružati logističku i stručnu podršku građanima da iskoriste svoja prava kako bi zaštitili javni interes u vezi sa izgradnjom gumare. U sklopu toga, 13. februara u maloj sali Kulturnog centra, u 11 sati, održaće se edukativna radionica za sastavljanje primedbi i pitanja u vezi sa Studijom o proceni uticaja na životnu sredinu Linglonga”.

Dušan Kokot (foto: Građanski preokret)

Podsetimo, Grad Zrenjanin je u oktobru prošle godine dao saglasnost na Studiju procene uticaja Linlonga” za Kompleks objekata proizvodnih pogona za proizvodnju pneumatika sa pratećom infrastrukturom“. Kako je veliki broj građana bio sprečen da učestvuje na javnoj raspravi o ovom dokumentu, Građanski preokret je u oktobru podneo Upravnom sudu tužbu protiv Gradske uprave Zrenjanina, tražeći poništaj pomenute saglasnosti.

Pravnici Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) smatraju da je nezakonito to što je izgradnja gumare podeljena ne više celina, umesto da se ona sagleda kao jedinstven kompleks, pa da se tako uradi i sveoubuhvatna ekološka studija.

Dušan Kokot je takođe najavio da će se i nakon javne rasprave 18. februara nastaviti edukacija zainteresovanih, zajedno sa stručnjacima koji žele da pomognu, kako bi građani što više uticali na tok i sudbinu investicije Linglonga”.

Građanski preokret će ove aktivnosti sprovoditi u saradnji sa Centrom za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA), u okviru inicijative „Građani imaju moć”.

M.M.

foto naslovna: Z. Dedić