OBAVEŠTENJE JKP „ČISTOĆA I ZELENILO“: Mere zaštite za vreme vanrednog stanja

Za vreme trajanja vanrednog stanja izmenjen je dosadašnji način komunikacije JKP „Čistoća i zelenilo” sa korisnicima, saopštava ovo preduzeće.

Izmene se odnose na podnošenje zahteva i reklamacija, kao i na mogućnost dobijanja servisnih i informacija vezanih za aktivnosti preduzeća.

Sva komunikacija korisnika sa preduzećem obavljaće se putem imejlova: reklamacije@jkpciz.co.rs, office@jkpciz.co.rs i telefona 023/522-350, 023/523-640 i besplatne info-linije 0800-000-023.

Ovim putem korisnici mogu podneti reklamacije, zahteve i molbe i dobiti sve potrebne servisne informacije.

Svi primljeni zahtevi i reklamacije biće zavedeni, a građani će o njihovom rešavanju biti obavešteni. Ovo se odnosi i na do sada primljene a nerešene reklamacije i zahteve korisnika.

Sve informacije u vezi sa dugovanjima, uplatama i računima za usluge preduzeća mogu se dobiti putem telefona Službe EOP-a, 023/522-350, lokal 115.

Račune za usluge Čistoće“ korisnici mogu, bez dodatnih troškova, platiti na blagajnama u sedištu preduzeća (Beogradska 17), na Lesnini i Bagljašu, u prepodnevnim časovima. „Čistoća“ moli korisnike da se pridržavaju uputstva o dozvoljenom broju osoba (jedna osoba) u objektu i međusobnog rastojanja od dva metra.

L.Z.

MERE U PREDUZEĆU:

1. Ulazak u poslovne objekte Javno komunalng preduzeća Čistoća i zelenilo“ odvija se na način da se ne stvaraju red ili gužva:

U svakom poslovnom objektu uslužuju se jedna osoba;

Nakon što se oslobodi pristup zaposlenom, dozvoljeno je da uđe naredna stranka;

U redu izvan poslovnog objekta molimo Vas za održavanje razmaka od najmanje 2 m;

2. Sugerišemo u skladu sa mogućnostima da koristite mogućnost plaćanja putem platnih kartica;

3. Ukoliko imate potrebu, u poslovnim objektima možete dezinfikovati ruke, naročito za plaćanje gotovim novcem;

4. Ukoliko kašljete i kijate, prekrijte usta i nos laktom ili papirnom maramicom koju je potrebno posle jednokratnog korišćenja da odbacite u kantu posebno namenjenu za to i operete ruke;

5. Ako imate siptome respiratorne infekcije a imate realne razloge da sumnjate da bi mogla biti u pitanju infekcija virusom COVIDA-19 (kašalj, kijanje, bol u grudima, kratak dah, povišena temperatura) molimo da ne ulazite u prostorije Preduzeća, nego da se što pre javite na dežurne telefone nadležnih zdravstvenih organa.

Navedene mere preduzimamo kako bi pre svega zaštitili Vas ali i zaposlene u Javno komunalnom preduzeću Čistoća i zelenilo“, kako bi Vam bili na raspolaganju tokom vanrednog stanja zbog epidemije virusom COVID-19.