OBUSTAVLjEN POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA PODIZANjE TRI EKO-ČESME

Nekompletni podaci o tehnici i kadrovima ponuđača

Postupak javne nabavke za podizanje eko-česmi u Perlezu, Farkaždinu i Botošu (kapaciteta 500, odnosno po 250 litara na sat i pumpi od 250 konjskih snaga) obustavljen je odlukom Komisije za javnu nabavku. Kao razlog, Komisija je navela da su dve ponude „neodgovarajuće i neprihvatljive”.
Zajednička ponuda firmi „Zitros” d.o.o. Zrenjanin i „Bob” d.o.o. Novi Sad u iznosu od 4.999.000 dinara (5.998.800 dinara sa
PDV-om) ocenjena je kao neprihvatljiva zbog nepotpunih podataka o tehničkom kapacitetu (broj teretnih vozila) i o kadrovima.
Ponuda „Enviroteh” Kikinda d.o.o, „Slovan progres” d.o.o. Selenča i „Elektromontaže” d.o.o. vredna 3.992.360 dinara (4.790.832 dinara sa PDV-om) ocenjena je kao neprihvatljiva zato što ne sadrži kompletne podatke o motornim vozilima koje ponuđač poseduje.
M. S-n.

Opširnije u štampanom izdanju