OKRUGLI STO O MIRNOM REŠAVANjU RADNIH SPOROVA U REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI

Dijalog je bolji od sudovanja
Aktivnost Agencije za mirno rešavanje radnih sporova može da doprinese i poslovnom napretku poslodavca ali i interesima radnika. Za poboljšanje efikasnosti njenog rada potrebno je, izmenom Zakona o Agenciji, dati joj šira ovlašćenja na rešavanju radnih sporova.
Ovo se nameće kao jedan od zaključaka nakon rasprave za okruglim stolom „Socijalni dijalog između poslodavca i radnika i uloga Agencije za mirno rešavanje sporova”, održanog u utorak u Regionalnoj privrednoj komori Zrenjanin.
M. Stojin

Opširnije u štampanom izdanju…