Október 6-án a nemzeti gyásznapon Eleméren megemlékezést tartottak

Kiss Ernőre és az aradi vértanúkra emlékeztek

Az eleméri Szent Ágoston templomban megemlékező gyászmisével kezdődött a vajdasági magyarság központi megemlékezése nemzeti gyásznapunk alkalmából, melyet mons. Fiser János általános helynök celebrálta.
A szentmise a Himnusz hangjaival zárult, amelyet az Emmanuel Kamarakórus adott elő.
Ezt követően a templomkertben felállított Kiss Ernő mellszoboránál folytatódott a megemlékezés, ahol Dr. Pintér Attila Magyarország belgrádi nagykövete és mgr. Hajnal Jenő a Magyar Nemzeti Tanács elnöke tartottak emlékbeszédeket.
Dr. Pintér Attila beszédében az aradi vértanúkra emlékezve visszaemlékezett a tizenhármak életútjára és tragikus sorsára.
A Magyar Nemzeti Tanács elnöke megemlékezésében rámutatott, hogy az október 6-a, igen belevésődött a délvidéki magyarság tudatába, hiszen az aradi vértanúk csaknem a fele ehhez a vidékhez kötődött.
A jelenlevők Kiss Ernő mellszobránál helyezték el az emlékezés virágait. Magyarország Kormánya nevében dr. Pintér Attila nagykövet és Csallóközi Eszter főkonzulasszony helyezték el az emlékezés virágait.
Az eleméri rendezvény Kiss Ernő sírhelyének a koszorúzásával zárult, ahol Dr. Pintér Attila Magyarország belgrádi nagykövete és mgr. Hajnal Jenő a Magyar nemzeti Tanács elnöke helyeztek el egy közös koszorút.