Opet struja

Piše: Ljiljana Bailović

Pa – možda sam sad još više zbunjena, zbunjenija nego prošle nedelje, kad sam pisala o svojim dilemama povodom ugovora koje je elektroprivreda, nenajavljeno, dostavila potrošačima struje u nameri da, bez naknade, preuzme brojila i prateću opremu. Šta to zapravo znači za nas, potrošače, koji smo do sada bili vlasnici strujomera, jer smo ih mi i platili?
U međuvremenu, EPS je izdao saopštenje za medije u kome se potvrđuje da će čin preuzimanja brojila za građane proteći bez ikakvih troškova, a ima i obrazloženje: preuzimajući strujomere, EPS postupa po Zakonu o energetici, gde piše da su sva ta oprema i merni uređaji deo distributivnog sistema, pa ih, eto, elektrodistribucija i preuzima. Ali se tu, takođe, odmah dodaje da građani i ne moraju da potpišu dostavljene ugovore. Ali im zato, ako ne potpišu, sleduje da sami održavaju satove…
Tako se stvar zakomplikovala: ako EPS radi po zakonu preuzimajući strujomere – da li to znači da građani rade protiv zakona – ako ne potpišu ugovore? Mada se istovremeno tvrdi da građani nisu u obavezi da ih potpišu? Šta je tu zakonski ispravno, a šta zakonski neispravo?
A onda su i neka udruženja potrošača dodala nove strepnje: kad EPS, našim potpisom, postane vlasnik tih mernih setova i prateće opreme – hoće li, u jednom momentu, odlučiti da nam naplaćuje taksu, ili rentu, pošto će nam sve to, valjda, davati na korišćenje?
Pojavljuje se i suprotna dilema: pošto EPS, u sklopu ove akcije, u medijskim prilozima najavljuje i zamenu dostrajalih brojila i nabavku novih, najsavremenijih, koji omogućavaju očitavanje potrošnje „na daljinu“ – hoće li elektrodistribucija, u tom slučaju, obavezati sve koji „nisu potpisali“ da sami kupe takav strujomer i „uklope se u sistem“? Uza sve to, internetom kruži neka „preporuka građanima“: ne potpisujte ništa, jer se tu radi o nameri države da privatniku ustupi naplatu struje, te je ovim dodatno oprema za privatizaciju???!!!
Pa sad ti budi pametan! Struja je jedan od najvažnijih proizvoda modernog vremena i naravno da smo svi životno za nju zainteresovani. I za uslove pod kojim će nam biti dostupna. A pitanja se množe, jer sve to ne može biti stvar pukog poverenja, ili nepoverenja…