ORLOVAćANI STRAHUJU DA ĆE SEOSKI BUNARI PRESUŠITI, A VODOVOD OSTATI BEZ VODE

Pomoć Grada neophodna
Problem vodosnabdevanja jedan je od najurgentnijih u Orlovatu. U ovom mestu strepe da će bunari iz kojih se crpi voda za lokalni sistem vodosnabdevanja izgubiti izdašnost neophodnu za potrebe 500 ovdašnjih domaćinstva.
Savet Mesne zajednice otuda se u maju ove godine pismom obratio čelnicima Zrenjanina moleći ih da selu pomognu kako bi se izbegla situacija da Orlovaćanima česme presuše. Bilo bi to katastrofalno ne samo po ljude, već i po stoku koju seoska domaćinstva drže.
– Bunari u Orlovatu stari su blizu pola veka. Mesto je u opasnosti da ostane bez vode jer po oceni stručnjaka trajanje bunara je nekoliko puta premašilo prosečnu i očekivanu starost takvih objekata. Stoga je zadnji čas da se preduzmu neophodni koraci na bušenju novog bunara. Molimo lokalnu samoupravu da blagovremeno angažuje stručna lica na utvđivanju činjeničnog stanja i rešenja ovog pitanja, koje može postati realan problem – stoji u dopisu na koji, međutim, Orlovat još nije dobio odgovor.

M. Malbaški
Opširnije u štampanom izdanju