OPŠTINSKO VEĆE NOVOG BEČEJA

Licitacija državne zemlje u septembru
Opština Novi Bečej, u najvećoj meri „zahvaljujući” nadležnom ministarstvu, kasni sa utvrđivanjem predloga Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta. Program je, shodno zakonu, morao biti usvojen do 31. jula, a po svemu sudeći to će biti urađeno tek ovih dana. Na sednici Opštinskog veća, prošle nedelje, Saša Maksimović, predsednik Opštine Novi Bečej, rekao je kako će do kraja septembra ili početkom oktobra biti održan prvi krug licitacije državne zemlje, a za proizvodnu sezonu 2018/2019.

Z.D.

Opširnije u štampanom izdanju