OSNOVNI SUD U ZRENjANININU MEĐU PRVIMA PRIMENjUJE NOVU FORMULU

Sudijama će se predmeti dodeljivati ravnomerno

Prvi sud od 20 izabranih u državi, na kojem je u ponedeljak počeo pilot program – implementacija formule za vrednovanje predmeta po težini – jeste Osnovni sud u Zrenjaninu. Ovaj sud odabran je zbog izuzetnog rada i uređene organizacije uprave, sudija, pisarnice. Formulu je utvrdila Radna grupa koju je osnovao Visoki savet sudstva. I predlog formule je zatim usvojio Visoki savet sudstva, nakon višemesečne analize predmeta u osnovnim i višim sudovima, a sve je to deo projekta IPA 2012 „Unapređenje efikasnosti pravosuđa”.

 

5 - 1 - ygrada suda

– Formula za vrednovanje predmeta po težini je aktivnost koja je predviđena, između ostalog, i akcionim planom za poglavlje 23, što je jedna od naših obaveza u procesu pristupanja EU – istakao je Zlatoje Ankić, predsednik Osnovnog suda u Zrenjaninu. – Zadatak formule jeste da se sudijama dodeljuju predmeti u rad podjednako, u pogledu broja i težine, koji se dele na dva nivoa. Za 80 odsto predmeta u parničnoj materiji, radnim sporovima i krivičnoj materiji, potrebno je standardno vreme za sve sudije, dok se 20 odsto predmeta smatra kompleksnijim.
Prema njegovim rečima, ideja formule je da se poštuje pravo na prirodnog sudiju, a formulu će koristiti putem algoritma u okviru AVP aplikacije (elektronski upisnik za dodelu predmeta), tako da se ovo smatra jednom od mera za unapređenje efikasnosti rada svih sudija, kao i vrlo značajnom antikoruptivnom merom.
– Ovaj projekat se bavi i rešavanjem starih predmeta, unifikacijom sudske prakse, izradom strategije ljudskih resursa u pravosuđu, čišćenjem podataka u aplikacijama, definisanjem formule za vrednovanje predmeta po težini, kao i još nekim bitnim pitanjima, poput medijacije – napominje Ankić.
Projekat „Unapređenje efikasnosti pravosuđa” finansira Evropska unija, a sprovodi ga Britanski savet sa konzorcionim partnerima. Projekat traje dve godine, a vrednost je 3,8 miliona evra, koji sarađuje sa Ministarstvom pravde, Vrhovnim kasacionim sudom, Visokim savetom sudstva, Državnim većem tužioca, Republičkim javnim tužilaštvom i Pravosudnom akademijom. Sve ove aktivnosti propraćene su treninzima u koordinaciji i saradnji sa Pravosudnom akademijom.
I.ISAKOV