Podrška grada agraru: prijave su otvorene do kraja meseca

Pčelarima i organskim proizvođačima 4 miliona

Gradska uprava raspisala je Konkurs za nabavku pčelinjih društava, opreme, vozila i prikolica za transport košnica. Za ovu namenu iz budžeta odvojeno je 2,5 miliona dinara, a učesnici imaju pravo na podsticaj od 75 odsto uloženog (najviše do 100 hiljada dinara).
Potrebna dokumentacija može se predati u originalu ili u vidu overene kopije. Obuhvata obrazac prijave, fotokopiju lične karte, predračun, potvrdu o aktivnom statusu gazdinstva, izvod iz Registra poljoprivrednih društava i uverenje o izmirenim poreskim obavezama i javnim dažbinama.
Konkurs je otvoren za registrovana poljoprivredna gazdinstva koja u Upravi za trezor imaju od 5 do 50 upisanih košnica.
Oni koji su već dobili podsticaje za pčelarstvo (a ugovor nije istekao), sada mogu konkurisati samo za namene koje su različite od prethodno ugovorenih.
J. Š.

Opširnije u štampanom izdanju