PODRŠKA POSLODAVCIMA I NEZAPOSLENIMA

Obuke, javni radovi, stručna praksa…

Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je nedavno 13 javnih poziva i konkursa, a kroz direktnu finansijsku podršku poslodavcima i nezaposlenima u njih će biti uključeno više od 18.000 onih koji su bez zaposlenja. Za te namene opredeljeno je 5.750.000.000 dinara, od čega 550.000.000 za osobe sa invaliditetom.
Kao i prethodnih godina, najviše će se pomoći teže zapošljivim kategorijama, kao što su: mladi do 30 godina, bez završenog srednjeg obrazovanja, stariji od 50 godina, Romi, osobe sa invaliditetom, dugoročno nezaposleni, korisnici novčane socijalne pomoći i žrtve porodičnog nasilja.
M. Bečejac

Opširnije u štampanom izdanju