KOMPANIJA „LINGLONG” VEĆ ZAPOŠLJAVA RADNIKE RAZLIČITIH PROFILA

Šansa za stručnjake, ali i kandidate bez iskustva

Gradilište kineskog giganta za proizvodnju pneumatika „Šandong linglong tajer” (Shandong Linglong tire Co. Ltd.) trenutno je najveće na ovim prostorima. Izgradnja fabrike počela je marta 2019. godine u zoni „Jugoistok” na ulazu u Zrenjanin iz pravca Beograda. Vrednost investicije prelazi 900 miliona dolara, a u Kompaniji očekuju da do 2025. godine sve bude završeno, te da će dostići proizvodnju od 13 miliona guma godišnje.
Iako je fabrika još uvek u fazi izgradnje, „Linglong” želi da bude spreman za početak rada, te već zapošljava ljude i na poslovima za koje još uvek nisu ispunjeni tehnički uslovi. Za njih se organizuje teorijska obuka, a plan je da se od maja ove godine zaposli još 200 do 300 novih radnika. Kasnije će konkursi za posao biti raspisivani u skladu sa potrebama. O ovim i drugim aktuelnim temama za „Zrenjanin” govori Li Meilien (Li Meilian), menadžerka projekta.

Koji su obrazovni profili sada najpotrebniji?
– Već smo počeli sa regrutacijom operatera u proizvodnji, montera, bravara, varilaca, tehničara na mašinskom i elektroodržavanju. S obzirom na to da se obim posla povećava, potrebni su nam i referenti za špediciju, računovođe na različitim pozicijama u oblasti finansija. Aktuelni su i konkursi za zapošljavanje inženjera za upravljanje sistemom kvaliteta, IT stručnjaka, referenata za upravljanje kvalitetom, tehnologa, radnika u obezbeđenju i prevodilaca za kineski jezik. Budući da smo preduzeće u fazi rasta i razvoja, pozivamo stručnjake da nam pošalju radne biografije, bez obzira na to da li je konkurs za željeni posao otvoren.

Koliko sada imate zaposlenih?
– U ovom trenutku imamo oko 270 radnika koji su potpisali ugovor o radu na neodređeno vreme, a zaposleni su na kancelarijskim poslovima, u proizvodnji ili na održavanju. Većina je iz Zrenjanina ili okolnih mesta. Pošto još uvek nemamo izgrađenu fabriku, oni trenutno rade od kuće i prisustvuju onlajn obukama. Od skoro za svoje radnike jednom nedeljno organizujemo i besplatan kurs kineskog jezika. Verujemo da će u budućnosti to olakšati komunikaciju između srpskih i kineskih kolega.

Šta kompanija „Linglong” planira u narednom periodu?
– Zapošljavaćemo mašinske i elektroinženjere, referente u različitim sektorima, hemijske laborante, kontrolore poluproizvoda i gotovih proizvoda, kao i stručnjake iz drugih oblasti i radnike na različitim pomoćnim poslovima. Zaposleni mogu da izaberu eksterne obuke u cilju profesionalnog usavršavanja – iz oblasti menadžmenta ili stranih jezika. „Linglong” nudi konkurentan sistem zarada i benefita, kao i mnoge druge pogodnosti za zaposlene.
Deo budžeta namenjen je za organizaciju timskog rada (team building). Periodično se planiraju razne vrste takvih događaja, uključujući sport i gledanje utakmica, u cilju razvoja timskog duha i osećaja pripadnosti Kompaniji. Želimo da šansu damo i kandidatima bez iskustva i studentima koji su tek diplomirali. Ohrabrujemo ih da nam pošalju radnu biografiju na adresu posao@linglong.cn. Spremni smo da obezbedimo obuku za nove zaposlene i da im pružimo priliku za profesionalni razvoj.

Kako ocenjujete saradnju sa lokalnom samoupravom?
– Ta saradnja je veoma uspešna i verujemo da će se tako nastaviti. Uz snažnu podršku Grada Zrenjanina i u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i drugim nadležnim institucijama, proces zapošljavanja u kompaniji „Linglong” teče po planu i nesmetano napreduje.
Što se tiče kvalifikacija zaposlenih, one su u potpunosti u skladu sa našim potrebama. Osim toga, imamo nameru da u oblasti dualnog obrazovanja sarađujemo sa lokalnim obrazovnim ustanovama, da učenicima i studentima omogućimo da u praksi primene stečeno znanje.

Miroslava Malbaški