POKRAJINA POMAŽE RAZVOJ LOKALNIH SREDINA

Zrenjaninu milion dinara za planove

Za sufinansiranje izrade planova i projekata unapređenja lokalnog i regionalnog razvoja, Pokrajina je opredelila ukupno 34 miliona dinara, što je podeljeno na 36 gradova i opština. Grad Zrenjanin dobio je milion dinara, a ugovor sa Aleksandrom Sofićem, pokrajinskim sekretarom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu potpisao je zamenik gradonačelnika Saša Santovac.
Odobrena bespovratna sredstva utrošiće se za izradu osnovnog strateškog dokumenta kojim treba da se definišu prioriteti razvoja lokalnih samouprava.
B. M.

Opširnije u štampanom izdanju