POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA – Savetovanje o proizvodnji voća i vinove loze

Savetovanje o iskustvima u proizvodnji i zaštiti voća i vinove loze u srednjem Banatu okupilo je danas u sali jedinice Poljoprivredne stručne službe Zrenjanin 25 voćara I vinogradara.

O najčešćim bolestima i štetočinama čija pojava karakteriše kišnu godinu kao što je ova, govorila je diplomirani inženjer zaštite bilja Snežana Parađenović. Diplomirani inženjer voćarstva Maja Martinov govorila je o merama koje voćari i vinogradari treba da urade pre zime. Među te mere spada kratka rezidba i uvrtanje „lastara“.
M. S-n.