POPRAVKA PUTEVA U OPŠTINI ŽITIŠTE

Uprava plaća još 24,4 miliona
Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine nedavno je objavila da je za sanaciju i rekonstrukciju saobraćajnica u svim naseljenim mestima opštine Žitište Javnom preduzeću „Razvoj” odobrila 94,7 miliona dinara. Veći deo pomenutog iznosa (70,3 miliona dinara) potrošen je do kraja 2015. dok u 2016. za istu svrhu Žitištanima treba da se prebaci još 24,4 miliona dinara.
– Popravka puteva je obuhvatala sva naselja, a sada su nam ostale još dve ulice u Banatskom Višnjićevu. Takođe, treba da se urade i bankine na putevima. Od tih skoro 95 miliona dinara koliko nam je dato ugovorom, po našim računicama Uprava treba da nam prebaci još približno 30 miliona – rekao je Ljubinko Petković, direktor JP „Razvoj” iz Žitišta.
S.K.