POPUNjENI KAPACITETI U ZRENjANINSKOM PRIHVATILIŠTU

Smeštaj i obrok uz toplu reč i pažnju
Prihvatilište u Zrenjaninu postoji od 2011. godine. Sada je u objektu 12 korisnika, koliki je i kapacitet. Njima je obezbeđen smeštaj, obrok iz narodne kuhinje, održavanje lične higijene, savetodavni rad sa stručnjacima iz Centra za socijalni rad. A grad je obezbedio dovoljno sredstava da možemo da organizujemo 24-časovni rad Prihvatilišta, u kojem radi jedna negovateljica i tri medicinska tehničara – rekla je Julija Bobek, direktorka Centra za socijalni rad prilikom nedavnog obilaska Prihvatilište za odrasla i stara lica u kriznim situacijama, beskućnike i prosjake u Gradu Zrenjaninu. Ona je ukazala i da je svim korisnicima obezbeđena i medicinska nega.
S.Surla

Opširnije u štampanom izdanju…