POSLOVANjE JKP SEČANj U 2016. GODINI nagoveštava bolje dane komunalne delatnosti u opštini

Komunalci ostvarili dobit od osam miliona dinara
Javno komunalno preduzeće (JKP) Sečanj, koje se godinama suočava sa nizom teškoća i nasleđenim dugovima, poslednje dve godine svojim rezultatima najavljuje bolje dane ove delatnosti. Prošlogodišnje poslovanje ova firma je okončala sa osam miliona dobiti, što je višestruko povećanje u odnosu na 2015.

S. M.
Opširnije u štampanom izdanju