POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE PIJAĆE VODE: Nije dobilo dozvolu za rad

Rad postrojenja za prečišćavanje vode prekinut je danas u 13 časova, što znači da se od tog momenta snabdevanje grada vodom ne obavlja preko tog postrojenja, potvrdio je Nenad Obradović, predstavnik konzorcijuma firmi investitora postrojenja za prečišćvanje pitke vode za grad Zrenjanin.

– Pošto obećano odobrenje za rad postrojenja ni danas nije pristiglo od nadležnog Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, a uspešno su završena sva predviđena ispitivanja koju su još jedanput potvrdila potreban kvalitet prečišćene vode prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Republike Srbije, kako na samom postrojenju, tako i gradskoj mreži, bili smo prinuđeni na ovaj korak – ističe Obradović. – Podsećamo javnost da smo u proteklih desetak dana, čekajući odluku, vodu isporučivali potpuno besplatno, a da dnevni troškovi prevazilaze sumu od četiri hiljade evra.

Prema njegovim rečima, postrojenje će ponovo biti u funkciji, i grad će se snabdevati prečišćenom vodom za piće onog momenta kada se dobije saglasnost nadležnog sekretarijata kojem je sva potrebna dokumentacija uredno predata.

I.I.