POTENCIJALNI KONCESIONAR ZA OBAVLJANJE FARMACEUTSKE DELATNOSTI

Ima li leka za zrenjaninske apoteke?

Do 10. decembra, kada je istekao rok za preuzimanje dokumentacije za učešće u postupku dodele „Koncesije za finansiranje, revitalizaciju, upravljanje i obavljanje farmaceutske delatnosti u gradu Zrenjaninu”, dokumentaciju za učešće u javnoj nabavci preuzeo je jedan potencijalni koncesionar.
Rok za dostavljanje ponude je 8, a rok za saopštavanje ishoda postupka dodele koncesije 15. januar naredne godine.
Vrednost ovog ugovora je oko 6,3 miliona evra, a ponuđač je dužan da položi garanciju za ozbiljnost ponude u visini od 120.000 evra.
Rok trajanja koncesije definisan je na 15 godina od sklapanja ugovora. Partner u ovom poslu može biti jedinstvana firma ili kozorcijum, a potpisnik javnog poziva je gradonačelnik Zrenjanina Čedomir Janjić.
Javni partner, grad, dodeljuje koncesiju privatnom partneru za obavljanje ove delatnosti i pravo na 32 lokala, isključivo za obavljanje farmaceutske zdravstvene delatnosti uz plaćanje odgovarajuće naknade.
Državne apoteke su poslednjih godina postale autsajderi u odnosu na privatne, tako da je u ovoj situaciji koncesija jedino preostalo sredstvo za očuvanje javnog interesa u tako osetljivoj oblasti kao što je apotekarska. Ova delatnost ne spada u direktne budžetske korisnike, kao što je slučaj sa zdravstvom. Shodno tome, udeo sredstava Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja u poslovanju apoteka je nizak. To važi i za maržu na lekove, koja iznosi svega 12 procenata.
Kako saznajemo, u ovaj vid partnerstva sa privatnim kompanijama iz ove branše ušle su samo apoteke u Subotici i Zrenjaninu. Ostali tavore, polako se gase ili preživljavaju tako što izdaju poslovni prostor privatnim farmaceutima.
Definisano je da je koncesionar obavezan da u periodu od prethodne tri godine ima iskustva u vođenju apoteka na najmanje 60 lokacija u Srbiji, da ima najmanje 300 zaposlenih farmaceuta i farmaceutskih tehničara. U vlasništvu ima i galensku laboratoriju sa najmanje 30 registrovanih lekova.
Koncesionar mora imati ostvaren godišnji prihod od najmanje 15 miliona evra u poslednje tri poslovne godine i da je u istom vremenu ostvario pozitivan finansijski rezultat od tri miliona evra.
Partner u sto odsto privatnom vlasništvu imaće jednake obaveze koja sada ima zdravstvena ustanova „Apoteka Zrenjanin”.

  • OSAM APOTEKA U GRADU I 18 U SELIMA
    Koncesija se odnosi na osam apoteka u Zrenjaninu i 18 u selima na gradskom području. Dve od njih – apoteka u Lukićevu i apoteka u krugu Opšte bolnice su u zakupu, a ostale pripadaju Gradu Zrenjaninu.
    „Apoteka Zrenjanin” ima 69 zaposlenih, od čega su više od polovine dilomirani farmaceuti, magistri i masteri farmacije.
    Raspisom Javnog poziva za učestvovanje u postupku koncesije za revitalizaciju, upravljanje i obavljanje farmaceutske delatnosti u Gradu Zrenjaninu predviđeno je da koncesionar osniva novu zdravstvenu ustanovu.

M. S-n.