PREDAVANJE PODRUŽNICE LEKARA: ONOKOLŠKA TERAPIJA I PALIJATIVNA NEGA

Najbitniji razgovor sa pacijentom i porodicom

Dobra komunikacija između onkologa, izabranih lekara i obolelih od karcinoma ključna je za uspeh terapije. Za onkološke pacijente zrenjaninske Opšte bolnice takođe je značajno što neke terapije mogu primati u Dnevnoj bolnici i potom se vratiti kući, a uskoro bi moglo da se očekuje i ponovno otvaranje Ambulante za bol, zaključila je dr Ivana Ujfeljan Ristić, internistkinja-onkolog, na predavanju koje je nedavno održala na sastanku zrenjaninske podružnice Srpskog lekarskog društva – Društva lekara Vojvodine.

PREPOZNATI KOMPLIKCIJE U TERAPIJI
Postoji nekoliko terapija u lečenju tumora. Lokalna podrazumeva hirurgiju i radioterapiju, sistemska hemioterapiju i hormonsku terapiju, a tu su i imunološka i najnovija target terapija, koja deluje ciljano na tumorske ćelije, objasnila je dr Ujfeljan Ristić.
– Terapiju određuje onkološka komisija na osnovu toga koji deo tela je zahvaćen, koja vrsta karcinoma je u pitanju, da li postoje metastaze, kakvi su laboratorijski i pato-histološki nalazi (analiza uzorka ćelije/ tkiva), kakvi su neželjeni efekti. Zatim se uzimaju u obzir i želje i očekivanja pacijenta – objasnila je ona.
Prema njenim rečima, terapije mogu uzrokovati komplikacije koje se svrstavaju u graduse, tako da se zna kada tretman treba da se odloži ili smanji.
– Dešava se da pacijenti imaju neke od simptoma ali da ne dolaze, držeći se strogo toga kako su im propisane kontrole, mada mi uvek napišemo da dođu po potrebi i ranije. Zato bi izabrani lekar trebalo da prepozna simptome komplikacija. Takođe, pri davanju hemioterapije važno je razgovorati sa obolelim i njegovom porodicom – objasniti kakva je terapija, šta se od nje očekuje, zatim dati savete o ishrani i higijeni usne duplje, o posetama stomatologu. Važno je koristiti blage paste i četkice i uzimati hipervitaminsku i hiperproteinsku hranu – ispričala je dr Ujfeljan Ristić, dodavši da se pacijenti nekada radije poveravaju medicinskim sestrama.

PALIJATIVNA NEGA U RANOJ FAZI
U okviru Onkološkog odeljenja zrenjaninske Opšte bolnice već nekoliko godina funkcioniše jedinica za palijativno zbrinjavanje, koja je namenjena svima, a ne samo onokološkim bolesnicima. Prema definiciji Svetske zdravstvene organizacije, kako je navela dr Ujfeljan Ristić, u pitanju je sveukupno zbrinjavanje pacijenta čija je bolest neizlečiva.
– Palijativna nega se bavi kvalitetom života i ublažavanjem simptoma koji su posledice bolesti, a ne samom bolešću. Palijativno zbrinjavanje treba primeniti u ranoj fazi jer može pozitivno uticati na tok bolesti – kazala je onkološkinja zrenjaninske Bolnice, napomenuvši da se ovaj vid zbrinjavanja razlikuje od terminalnog, koje se odnosi na sam kraj života.
Zaposleni u jedinici za palijativno zbrinjavanje susreću se sa delikatnim i kompleksnim situacijama koje se tiču saopštavanja dijagnoze i prognoze.
– Najbitnija je dobra komunikacija sa pacijentom i njegovom porodicom. Važno je pažljivo slušati sagovornika, pitati šta očekuje i koja je njemu najveća tegoba. Familija često traži tajni dogovor i dosluh sa lekarima, što postoji u palijativnom zbrinjavanju. U pitanju je čin ljubavi i potreba da se pacijent zaštiti od bola, ali treba ispitati razloge za takvu odluku porodice. Nekada je i obolela osoba svesna situacije iako to ne govori. Vrlo često pacijenti osećaju krivicu prema svojoj porodici, a ponekad nisu ni svesni koliko imaju snage u sebi – kazala je dr Ivana Ujfeljan Ristić.
Na Onkološkom odeljenju zrenjaninske Opšte bolnice trenutno rade dve lekarke specijalistkinje kao i troje specijalizanta.

  • SAVETOVATI SE SA ISKUSNIJIM KOLEGAMA
    Predsednica zrenjaninske podružnice lekara dr Svetlana Detki naglasila je da je saradnja lekara u ambulantama sa Onokološkim odeljenjem besprekorna. Ona je takođe savetovala mlađe lekare koji rade u ambulantama Doma zdravlja da se češće konsultuju sa starijim kolegama, kao i sa lekarima sa Onkologije oko terapije bola, koju bi mogli prepisati i sami, a ne da pacijenta iz nekog udaljenijeg sela i za to šalju onokologu. Nijedan iskusniji lekar mlađe kolege ne bi uskratio za savet, rekla je dr Detki. Na njeno pitanje o ponovnom pokretanju Ambulante za bol u Opštoj bolnici, dr Ujfeljan Ristić je objasnila da je ova ambulanta prestala da radi, ali da sada nekoliko lekara završava supspecijalizacije iz terapije bola, tako da će Ambulanta verovatno ponovo zaživeti.

M. Maričić