POTPISAN PROTOKOL O SARADNJI IZMEĐU MATICE SRPSKE I GRADA ZRENJANINA

Izučavaće se kultura i istorija Srba u Banatu

Dokument na osnovu kog će najstarija srpska književna, kulturna i naučna institucija i Grad Zrenjanin realizovati aktivnosti i projekte od zajedničkog interesa i unaprediti saradnju u skladu sa svojim delatnostima, potpisali su Simo Salapura, gradonačelnik Grada Zrenjanina, i prof. dr Dragan Stanić, predsednik Matice srpske, u petak, 12. marta u Novom Sadu.
Ovim Protokolom se od posebnog značaja ističe saradnja na projektima koji se odnose na izučavanje srpske građanske kulture, srpskog nacionalnog pokreta, istoriju i kulturu srpskog naroda u Banatu. Salapura je istakao da je reč najpre o Bečkerečkom programu, veoma važnom političkom dokumentu za organizovanje srpskog naroda u okviru austrougarskih institucija vlasti, a zatim i o događaju od neprocenjivog istorijskog značaja, osnivanju prvog Srpskog narodnog odbora na teritoriji Vojvodine, upravo u Zrenjaninu, koji je inicirao da se realizuje vekovna ideja pripajanja Vojvodine matici Srbiji.
L. Z.

Opširnije u štampanom izdanju