POTPUKOVNIK ALEKSANDAR DEDIĆ, KOMANDANT KOMANDE ZA RAZVOJ BANATSKE BRIGADE

Grad i Brigada slave zajedno

Potpukovnik Aleksandar Dedić primio je 11. jula dužnost komandanta za razvoj Banatske brigade. Rođen je 1. juna 1972. godine u Titogradu (današnja Podgorica). Sa odličnim uspehom je završio sve oblike usavršavanja u Vojsci (Vojnu akademiju KoV – smer artiljerija, Komandno-štabno usavršavanje i Generalštabno usavršavanje).
Više puta je pohvaljivan i nagrađivan. Oženjen je, otac dvoje dece.

Kakvi su Vaši utisci na ovoj dužnosti?
– Biti komandant Komande za razvoj Banatske brigade je izazov i odgovorna dužnost u koju sam uložio svo svoje znanje i sposobnosti kako bih nastavio podizanje nivoa sposobnosti jedinice. Od ljudi zahtevam odgovornost i iskrenost u izvršavanju zadataka, poštovanje zakonitosti, dobre međuljudske odnose i spremnost na predan rad. Za mene i Banatsku brigadu mesta za neuspeh nema!

U proteklom vremenu bilo je mnogo zadataka…
– Najbitniji su: osposobljavanje pripadnika jedinice, osposobljavanje većeg broja lica iz rezervnog sastava (LRS) sa teritorije Banata i poboljšanje uređenosti kasarne i vojnih kompleksa u nadležnosti Brigade. Uređenjen je objekat za život u kasarni, kotlarnica radi u punom kapacitetu, izgrađeni su poligoni i vežbališta i taktičke staze.

Nastavlja se pozivanje rezervnog sastava…
– Jedan od naših zadataka je obuka lica iz rezervnog sastava. Ona se osposobljavaju za izvršavanje individualnih zadataka u osnovnim jedinicama, zadatke u okviru posade, posluge ili tima; zavisno od specijalnosti. Sledi kolektivna obuka, odnosno vežbe. Lica iz rezervnog sastava upoznajemo sa jedinicom, njenom namenom i zadacima. Formiraju se vojnički kolektivi, utvrđuju stečena i stiču nova znanja, veštine i navike. Obuka rezervnog sastava je realizovana od marta do juna i od septembra do novembra ove godine u trajanju od 10 do 30 dana, zavisno od vrste obuke i kategorije lica koja se obučavaju. Većina ih je prošla kroz obuku pešadijske čete, u logorskim uslovima.

Postoji li mogućnost zaposlenja naših sugrađana u jedinicama Vojske Srbije?
– Služenje šestomesečnog vojnog roka s oružjem je jedan od preduslova za zasnivanje radnog odnosa u Vojsci Srbije u statusu profesionalnog vojnika, i u pojedinim institucijama Republike Srbije.  Ministarstvo odbrane je raspisalo konkurs za prijavu vojnika u rezervi, iz evidencije regionalnih centara Ministarstva, za popunu radnih mesta profesionalnih vojnika na određeno vreme. Otvoren je i stalni konkurs za prijem na službu u Vojsci Srbije u svojstvu profesionalnog vojnika na određeno vreme. Pozivamo sva lica koja su dobrovoljno odslužila vojni rok, starosti 30 godina, u stroj Komande za razvoj Banatske brigade i da postanu pripadnici Vojske Srbije! Sa onima koji ispune sve uslove, potpisuje se ugovor na 3 godine. Probni rad traje dva meseca.
Nakon dve godine postoji mogućnost usavršavanja upućivanjem na liderski kurs, a zatim i na osnovni kurs za podoficire, čime se stiču uslovi za rad u Vojsci Srbije na neodređeno vreme, u zavisnosti od rezultata rada. Plata profesionalnog vojnika je oko 42.000, a sa dodacima za dežurstva i noćni rad, do 50.000 dinara. Radi se na poboljšanju materijalnog statusa profesionalnih vojnih lica, i profesionalnih vojnika.

Kako ćete obeležiti Dan Komande za razvoj Banatske brigade?
– Dan Komande za razvoj Banatske brigade je 17. novembar, kada je 1918. godine pobednička Srpska vojska ušla u grad. U utorak je održano sportsko takmičenje u hali „Medison” , a u petak, 15. novembra će, u 9 časova, biti priređen i taktičko-tehnički zbor za više od 1.000 učenika završnih razreda srednjih škola sa teritorije Okruga. Svečana akademoja počinje u podne. Na dan oslobođenja grada u Velikom ratu – 17. novembra, na svečanoj akademiji u Kulturnom centru, sa početkom u 19 časova, nastupa hor i orkestar Umetničkog ansambala Ministarstva odbrane „Stanislav Binički”, a kao vokalni solista nastupiće naša sugrađanka Milica Dosković. Koristim priliku da pozovem sugrađane da zajedno proslavimo naš praznik.

Šta će biti prioriteti Brigade do kraja godine?
– Nastavljamo sa obukom profesionalnih pripadnika, vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka i lica rezervnog sastava. Sledi analiza i svođenje postignutih rezultata, i planiranje zadatka i aktivnosti usmerenih na podizanje nivoa operativnih i funkcionalnih sposobnosti jedinice u 2020. godini. Marin Stojin

Marin Stojin