PREDAVANJE O DOGAĐAJIMA IZ NOVEMBRA 1918: Srpski narodni odbor maestralno je obavio svoju dužnost

– Srpski narodni odbor u tadašnjem Velikom Bečkereku, osnovan 31. oktobra 1918, sa dr Slavkom Županskim i dr Andrijom Vasićem koji su se smenjivali na položaju predsednika, obavio je odlično svoju dužnost koja se ticala mirnog prenosa vlasti sa organa Austrougarske na Veće, a zatim na organe kraljevine Srbije. Međutim, činjenica da nije bilo ljudskih žrtava, ne treba da dovede do zaključka da se Habzburška monarhija mirila sa porazom i slomom. Pored niza incidenata i verbalnih sukoba, zabeleženo je puškaranje između naoružanih ljudi pod komandom Srpskog i Mađarskog narodnog veća 14. novembra. U međuvremenu, članovi Narodnog veća i Srpske narodne garde stavili su pod kontrolu Poštu, a 10. novembra sprečili su odnošenje pet miliona kruna u Segedin i tako sprečili ekonomsku paralizu celog regiona. Deo tog novca – 500 hiljada kruna – pozajmljen je Narodnom veću u Novom Sadu, a ostatak je poslužio za podizanje Srpske gimnazije i pomoć srpskoj vojsci koja je 17. novembra ušla u grad.
Ovo je deo činjenica o burnim događajima s jeseni 1918. godine, saopštio istoričar najmlađe generacije Dimitrije Mihajlović, kustos Muzeja Vojvodine, na predavanju o aktivnostima Srpskog narodnog veća i ulasku Srpske kraljevske vojske, Gvozdenog puka „Knjaz Mihajlo“ u sastavu Druge moravske divizije u Veliki Bečkerek, održanom sinoć u Kulturnom centru Zrenjanina.
Mihajlović je novo svetlo na ove događaje bacio i isticanjem činjenice da je ugarski funkcioner doktor Deak već prvih dana novembra napustio grad i da je podžupan dr Agošton odbio da sa Dragutinom Ristićem razgovara na srpkom jeziku.


M.Sn.

Opširnije u štampanom izdanju

Srpski Narodni odbor predavac Dimitrije MIHAJLOVIC
Dimitrije Mihajlović