TEHNIČKI FAKULTET „MIHAJLO PUPIN”: Industrijsko inženjerstvo i zaštita životne sredine

Na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin” u Zrenjaninu, 12. oktobra u 10 časova održaće se osma Međunarodna konferencija „Industrijsko inženjerstvo i zaštita životne sredine – IIZS 2018”. Konferenciju organizuju katedra za mašinsko inženjerstvo u saradnji sa katedrom za industrijsko inženjerstvo u eksploataciji nafte i gasa. Prvi put se organizaciji ove konferencije priključuje katedra za zaštitu životne sredine. Prijavljeno je 85 učesnika iz zemlje i inostranstva.

Naučna konferencija „IIZS 2018″ obuhvata industrijskog inženjerstvo i zaštitu životne sredine, mašinsko inženjerstvo, energetiku i procesnu tehniku, projektovanje i održavanje, inženjerstvo nafte i gasa, zaštitu zdravlja i životne sredine, upravljanje životnom sredinom i zaštitu na radu. Ciljevi konferencije su, između ostalog, inoviranje i proširivanje znanja inženjera u svim granama industrije i zaštiti životne sredine, podrška istraživačima u predstavljanju rezultata istraživačkih projekata, uspostavljanje novih kontakata sa vodećim nacionalnim i međunarodnim institucijama i univerzitetima, popularizacija Fakulteta, kao i saradnja sa drugim organizacijama, javnim preduzećima i privredom.

Partneri konferencije su Univerzitet „Aurel Vlaicu” iz Arada, Fakultet za inženjering, Arad, Rumunija, Univerzitet „St. Kliment Ohridski”, Tehnički fakultet Bitolj, Makedonija, Univerzitet Politehnika Temišvar i Fakultet tehničkih nauka Hunedoara, Rumunija, Univerzitet u Istočnom Sarajevu – Mašinski fakultet Istočno Sarajevo, BiH, Republika Srpska, Univerzitet u Giresunu- Inženjerski fakultet, Turska.

Podršku su dali Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost.

M.B.