Predavanje profesora Čeoka i prijem u gradskoj kući

U amfiteatru Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin” danas je predavanje o budućnosti interneta održao dr Adrijan Dejvid Čeok, profesor KEIO univerziteta u Japanu, na Fakultetu za medije i dizajn, bio je vanredni profesor na Nacionalnom univerzitetu u Singapuru, direktor „Imagineering Instituta“ u Maleziji i vodeći profesor na katedri Siti univerziteta u Londonu na katedri za Pervasive computing“. Dobitnik je brojnih nagrada i predavač na univerzitetima u Japanu, Singapuru i Australiji.

Za profesora Čeoka u gradskoj kući organizovan je prijem, a domaćin mu je bio pomoćnik gradonačelnika Duško Radišić.

Dr Adrijan Čeok smatra da je budućnost mešovina realnosti, integracija virtuelnog i fizičkog sveta. Spajanje naše fizičke realnosti sa virtuelnom realnošću može da se uradi na nivou svih pet čula.

– Nauka je dokazala da komuniciramo sa naših pet čula. U stvari, neverbalna komunikacija čini više od polovine ljudske komunikacije. Verujem da ćemo u budućnosti biti u stanju da komunicira svim našim čulima preko interneta – rekao je profesor Čeok.
M.B.