PREDLOŽENO PROŠIRENJE POSTOJEĆEG ISPITIVANJA VAZDUHA, ALI I DALJE NEĆE BITI POTPUNO

Nedostaje kontinuirano praćenje štetnih čestica

Kontrola kvaliteta vazduha koju u Zrenjaninu obavlja Zavod za javno zdravlje, ubuduće bi mogla da obuhvati dodatne lokacije, parametre, kao i da se obavlja tokom većeg broja dana. To je zajednički predlog Zavoda, Gradske uprave i inspektorke zaštite životne sredine koji će se naći u narednom Programu monitoringa kvaliteta vazduha na teritoriji Grada za 2022. i 2023. godinu. Kako objašnjavaju u Zavodu za javno zdravlje, na ovaj dokument saglasnost treba da da Ministarstvo za zaštitu životne sredine, a potom ga usvaja Gradsko veće.

ČETIRI STANICE U GRADU
Za sada Zavod očitava podatke sa tri merna mesta na teritoriji Zrenjanina – Bulevar Veljka Vlahovića, Trg Dositeja Obradovića i ulica Žarka Zrenjanina u Elemiru.
Na ovim lokacijama svakodnevno se prate nivoi sumpor-dioksida i azot-dioksida. Tokom šest meseci beleži se čađ, a 56 dana godišnje PM10 čestice, kao i koncentracije arsena, kadmijuma, nikla i olova u suspendovanim česticama.
Novim programom monitoringa merile bi se i koncentracije teških-toksičnih metala i policikličnih aromatičnih ugljovodonika. Kontrole suspendovanih čestica obavljale bi se tokom većeg broja dana. Uvrštena bi bila i dodatna merna mesta: kod Sportskog centra „Partizan” u Beogradskoj ulici, u Mužlji i kod Gerontološkog centra. Gradska uprava je saopštila da se razmatra i lokacija blizu „Linglonga”.

Naš grad je takođe deo lokalne mreže automatskog merenja vazduha Pokrajinskog sekretarijata za zaštitu životne sredine. Njoj pripada stanica na uglu ulice Cara Dušana i Bulevara Milutina Milankovića, koja je pre svega namenjena praćenju zagađenja koja potiču od saobraćaja (sumpor-dioksida, azot-dioksid, benzen, toluen…). Merenje se obavlja svakodnevno, tokom 24 časa, i dostupno je na sajtu: vazduhvojvodina.vojvodina.gov.rs.
U poslednjih pola godine udisali smo nezagađen vazduh. To su pokazala merenja Zavoda za javno zdravlje i pomenute stanice pokrajinske mreže, objavljeno je na sajtu Grada.

AUTOMATSKO MERENJE JE CILJ
– Izmerene količine sumpor-dioksida, azotnih oksida i olova su ispod dnevne granične vrednosti. U koncentraciji PM10 suspendovanih čestica postoje dnevna prekoračenja tokom grejne sezone, ali parametri ne prelaze propisane vrednosti na godišnjem nivou – navodi se gradskom sajtu.
Međutim u Zrenjaninu, kao i u većini gradova u Srbiji, ne mere se PM2.5 čestice koje predstavljaju najveći problem po zdravlje.One se najduže zadržavaju u vazduhu i najdublje prodiru u disajne organe.
– Kontinuirani monitoring suspendovanih čestica (PM10 i PM2.5) u Zrenjaninu bio bi od velikog značaja – navode stručnjaci Zavoda za javno zdravlje.
Ovi polutanti se od januara u našem gradu očitavaju pomoću uređaja koje je obezbedila Beogradska otvorena škola. Nalazi se mogu pratiti u realnom vremenu putem sajta AirCare i aplikacija Akuicn i Sensor Communiti.

Ovakva građanska merenja mogu biti interesantna za javnost jer daju dodatne orijentacione podatke. Međutimnemaju pouzdanost referentnih akreditovanih metoda, navode u Zavodu za javno zdravlje. Ipak, ističu da su takve građanske incijative dobrodošle jer podstiču interesovanje za problem kvaliteta vazduha.
U Zavodu zaključuju da bi veoma značajno bilo da se uspostavi automatsko merenje vazduha akreditovanim metodama. Time bi građani imali podatke o zagađujućim materijama u realnom vremenu ili vrlo brzo nakon uzorkovanja.

Milana Maričić

  • ŠTETNE ČESTICE
    Prema podacima Instituta „Batut”, suspendovane čestice su kompleksne mešavine organskih i neorganskih materija. Prema veličini se dele na: grube, krupne ( PM10 – između 2,5 i 10 mikrometara); fine (PM2.5), koje potiču od sagorevanja fosilnih goriva, pre svega motornih vozila na dizel gorivo, zatim iz kotlarnica, industrije, domaćinstava; i ultra fine čestice (PM0.1). U pogledu uticaja na zdravlje najveći problem predstavljaju čestice manje od 2,5 mikrometra.