PREDRAG STANKOV, DIREKTOR REGIONALNE PRIVREDNE KOMORE

U trouglu Vlada – Komora – privrednici

Predrag Stankov poznat je svima koji prate privrednu problematiku i zaokupljeni su stvaranjem povoljnog ambijenta za investicije i ekonomski rast. Godinama se bavi ovim pitanjima, što je rezultiralo imenovanjem na mesto direktora Privredne komore Srbije – Regionalne privredne komore (RPK) Srednjobanatskog upravnog okruga.

Sa kojih poslova ste došli na poziciju direktora RPK?
– Dosta dugo sam u lokalnoj samoupravi Zrenjanina radio na privlačenju domaćih i stranih investicija. Učestvovao sam aktivno u formiranju Industrijske zone „Jugoistok”, koja je važan oslonac razvoja našeg grada i regiona za dug period u budućnosti. Bilo je to vreme od 2007. do ove godine. Upoznao sam i mnoge ljude iz Privredne komore Srbije, kao važnog elementa privrednog ambijenta u našoj zemlji.

U kom je stanju komorski sistem?

– Komorski sistem se transformiše, dosta toga se menja, osavremenjava. Naravno, glavni cilj je privući što više investitora, domaćih i stranih. U tome imam punu podršku najodgovornijih ljudi u Ministarstvu privrede, na čelu sa Goranom Kneževićem, i u Privrednoj komori Srbije, kao i ljudi iz lokalne samouprave.

Koji su prvi potezi na ovim zadacima?
– Istakao bih početak rada Parlamenta privrednika, rekao bih, inovativnog oblika okupljanja privrednika i njihove komunikacije sa društvenom zajednicom i državnim organima. Privrednicima je pružena šansa da učestvuju u zakonodavnom postupku i naporima za poboljšanje privrednog ambijenta. Sledimo praksu Privredne komore Srbije, čiji su predstavnici u poslednje vreme posetili oko pet hiljada firmi, kako bi se što bolje, na licu mesta, upoznali sa svakim pojedinačnim problemom i, naravno, pružili im pomoć i podršku. Privredna komora Srbije ima odlične analitičke servise koji ljudima iz prakse mogu mnogo da pomognu. Novina je i nova uloga regionalnih jedinica Privredne komore, koje od nedavno mogu privrednicima davati potrebna javna ovlašćenja, pa za njih ne moraju da odlaze u Beograd. Radi se o dokumentima potrebnim za izvoz roba i usluga, uverenjima o domaćem poreklu robe, uverenjima o poreklu robe za tendere Evropske unije i za treće zemlje, i uverenja o domaćem poreklu roba u postupcima javnih nabavki. Sve to će bitno pojednostaviti aktivnosti privrednika u Okrugu.

Kako vidite saradnju sa postojećim asocijacijama privrednika, kao što su Unija poslodavaca, Opšte udruženje preduzetnika i ZREPOK?
– Ljude u tim asocijacijama vidim kao ljude sa kojima ću sarađivati. Mi u Komori planiramo da sa Unijom poslodavaca 2018. organizujemo sajam koji su oni ove godine, sticajem okolnosti, organizovali sami. Ideje ljudi iz ZREPOK-a su takođe zanimljive. Imao sam sastanak sa ljudima iz Opšteg udruženja preduzetnika i dva sastanka Parlamenta privrednika. Drugi sastanak bio je inspirativan: rad je bio interaktivan, tekao je u prisustvu predstavnika Privredne komore Srbije, privrednici su upoznati sa kvartalnim analizama primene vitalnih propisa, što je novi vid komunikacije u trouglu Vlada – Komora – privrednici. Posebne radne grupe za analizu i rešavanje problema o kojima se govori na sastancima ovog tipa već rade u Narodnoj banci.
Na ovaj način već su doneti propisi o oslobađanju poreza na humanitarna davanja, pravilnici o evidenciji poreza na dodatnu vrednost i niz farmaceutskih propisa, izmenjena su neka rešenja u Zakonu o porezu na dobit i propisi o subvencijama za domaće i strane investitore… Ukratko, nastojaću da Regionalna privredna komora postane kuća u koju svaki privrednik može da dođe i da – zajedno sa nama – reši svoj problem.

  • NAGRADA PRIVREDENE KOMORE PONOVO ĆE BITI DODELjENA
    Uz konsolidaciju odbora za industriju, poljoprivedu i usluge, Predrag Stankov ističe i ponovno dodeljivanje Nagrade Privredne komore Srbije posle lanjske pauze. Predlozi sa područja Srednjobanatskog okruga već su upućeni u Beograd.

M. Stojin